"МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ ЖУРНАЛ" - щоквартальний, науковий журнал.
Заснований 14.03.1995 р. під назвою "Харківський медичний журнал", перейменований 09.07.1997 р.

ISSN 2308-5274 (друковане видання)


"МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ ЖУРНАЛ"
представлений на порталі Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (з індексуванням) і в CrossRef, зареєстрований в міжнародних каталогах наукових видань та наукометричних базах даних:


Scholar Google (з індексуванням)

Index CopernicusЗАСНОВНИКИ

Харківська медична академія післядипломної освіти
61176 Харків, вул. Амосова, 58

Інститут проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії наук України
61016 Харків, вул. Переяславська, 23

Харківське медичне товариство
61024 Харків, вул. Максиміліанівська, 11


ВИДАВЕЦЬ

Харківська медична академія післядипломної освіти
61176 Харків, вул. Амосова, 58


Головний редактор
професор Кришталь Євген Валентинович
Зав. редакцією
Коптєва Тетяна Анатоліївна
Адреса редакції:
Україна, 61002, Харків, вул. Маршала Бажанова, 20
Тел./факс (+38057) 705-02-92, 095-184-60-74
Web: www.imj.kh.ua
E-mail: ed@imj.kh.ua

Свідоцтво про Державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серії КВ № 7355 від 29.05.2003 р.

Згідно з додатком 5 до наказу Міністерства освіти і науки України 24.09.2020 р. N1188 журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України з медичних спеціальностей: 222 "Медицина", 228 "Педіатрія", 224 "Технології медичної діагностики та лікування". Журналу присвоєна категорія "Б".

Рекомендовано до друку вченою радою Харківської медичної академії післядипломної освіти

ПЕРЕДПЛАТА ЩОКВАРТАЛЬНОГО «МІЖНАРОДНОГО МЕДИЧНОГО ЖУРНАЛУ»:
У БУДЬ-ЯКОМУ ПОШТОВОМУ ВІДДІЛЕННІ. Передплатний індекс 74588 у каталозі «Укрпошти» (розділ «Журнали»).
ЧЕРЕЗ РЕДАКЦІЮ. Передплату можна оформити з будь-якого кварталу поточного року.

Наверх