Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

№3' 2009p.

ХІРУРГІЯ

ГЕРМИНОГЕННЫЕ ОПУХОЛИ СРЕДОСТЕНИЯ (ТЕРАТОДЕРМОИДНЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ)

Проф. А. К. ФЛОРИКЯН
Харьковская медицинская академия последипломного образования

Представлены в историческом аспекте герминогенные опухоли средостения (тератодермоидные новообразования), их терминология, клинико−морфологическая характеристика, диагностика и лечение.

Ключевые слова: герминогенные опухоли, средостение, диагностика, лечение.

ГЕМІНОГЕННІ ПУХЛИНИ СЕРЕДОСТІННЯ (ТЕТРАДЕРМОЇДНІ НОВОУТВОРЕННЯ)

А. К. ФЛОРІКЯН

Подано в історичному аспекті герміногенні пухлини середостіння (тератодермоїдні новоутворення), їх термінологію, клініко−морфологічну характеристику, діагностику та лікування.

Ключові слова: герміногенні пухлини, середостіння, діагностика, лікування.

GERMINOGENIC TUMORS OF THE MEDIASTINUM (TERATODERMOID NEOPLASMS)

A. K. FLORIKIAN

Germenogenic tumors of the mediastinum (teratodermoid neoplasms), their terminology, clinical morphological characteristics, diagnosis and treatment are presented in historical aspect.

Key words: germenogenic tumors, mediastinum, diagnosis, treatment.


Завантажити статтю в форматі PDF (110 KB)
Наверх