Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

№3' 2014p.

НЕВРОЛОГІЯ

Раритетный случай генерализованного мышечно−дистонического и гиперкинетического синдрома в клинике нервных болезней

Проф. И. А. Григорова, доц. Л. В. Тихонова, доц. В. И. Сало, доц. А. Р. Ескин, канд. мед. наук Н. А. Некрасова
Харьковский национальный медицинский университет

Представлены современные научные данные об экстрапирамидных расстройствах. Рассмотрен клинический случай сочетанного генерализованного гиперкинетического и мышечно−дистонического синдрома у больного молодого возраста, который перенес черепно−мозговую травму.

Ключевые слова: мышечно−дистонический синдром, гиперкинетический синдром, подкорковые ганглии.

Раритетний випадок генералізованого м’язово−дистонічного та гіперкінетичного синдрому в клініці нервових хвороб

І. А. Григорова, Л. В. Тихонова, В. І. Сало, О. Р. Єскін, Н. О. Некрасова

Наведено сучасні наукові дані щодо екстрапірамідних розладів. Розглянуто клінічний випадок сполученого генералізованого гіперкінетичного й м’язово−дистонічного синдрому у хворого молодого віку, що переніс черепно−мозкову травму.

Ключові слова: м’язово−дистонічний синдром, гіперкінетичний синдром, підкіркові ганглії.

The rare case of generalized musculodystonic and hyperkinetic syndromes in nervous diseases clinic

I. A. Grygorova, L. V. Tikhonova, V. I. Salo, A. R. Eskin, N. A. Nekrasova

The contemporary scientific data about extrapyramidal disorders are reported. A clinical case of combined generalized hyperkinetic and musculodystonic syndrome in a young patient with the history of traumatic brain injury is discussed.

Key words: musculodystonic syndrome, hyperkinetic syndrome, subcortical ganglia.


Завантажити статтю в форматі PDF (167 KB)
Наверх