Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

№4' 2014p.

ПСИХІАТРІЯ

ПОРУШЕННЯ ПСИХІЧНОЇ СФЕРИ У ХВОРИХ ІЗ ГОСТРИМИ СОМАТИЧНИМИ СТАНАМИ

Доц. Б. С. ФЕДАК
КЗОЗ "Обласна клінічна лікарня − Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф", Харків

Вивчено психічну сферу хворих, які перенесли гострі соматичні стани (ішемічна хвороба серця з нападами стенокардії, інфаркт міокарда, транзиторні ішемічні атаки, загострення виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки). Клініко−психопатологічне дослідження дало змогу визначити структуру проявів і загальні закономірності формування непсихотичних порушень психічної сфери.

Ключові слова: гострі соматичні захворювання, непсихотичні порушення психічної сфери, нозогенні реакції психічної дезадаптації.

НАРУШЕНИЯ ПСИХИЧЕСКОЙ СФЕРЫ У БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМИ СОМАТИЧЕСКИМИ СОСТОЯНИЯМИ

Б. С. ФЕДАК

Изучена психическая сфера больных, перенесших острые соматические состояния (ишемическая болезнь сердца с приступами стенокардии, инфаркт миокарда, транзиторные ишемические атаки, обострение язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки). Клинико−психопатологическое исследование позволило определить структуру проявлений и общие закономерности формирования непсихотических нарушений психической сферы.

Ключевые слова: острые соматические заболевания, непсихотические нарушения психической сферы, нозогенные реакции психической дезадаптации.

MENTAL SPHERE DISORDERST IN PATIENTS WITH ACUTE SOMATIC CONDITIONS

B. S. FEDAK

The mental sphere was investigated in patients after acute somatic conditions (coronary artery disease with angina attacks, myocardial infarction, transient ischemic attacks, exacerbations of gastric and duodenal ulcer). The clinical psychopathological investigation allowed to determine the structure of the manifestations and general regulatiuons of forming nonpsychotic mental disorders.

Key words: acute somatic diseases, nonpsychotic mental disorders, nosogenic reactions of mental deadaptation.


Завантажити статтю в форматі PDF (177 KB)
Наверх