Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

№1' 2015p.

НЕВРОЛОГІЯ

РОЗСІЯНИЙ СКЛЕРОЗ: СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПАТОГЕНЕТИЧНОЇ ТЕРАПІЇ

Канд. мед. наук М. Є. ЧЕРНЕНКО1, доц. В. І. ВОВК2
1 ДУ "Інститут неврології, психіатрії і наркології" НАМН України, Харків
2 Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, Україна

Наведено огляд літератури з проблем патогенетичної терапії з урахуванням форм та типів перебігу розсіяного склерозу, порушено дискутабельні питання з цього приводу. Подано дані про історію вивчення розсіяного склерозу, актуальність його проблем у сучасній неврології, клінічні прояви, епідеміологічні дослідження, питання етіології та патогенезу.

Ключові слова: розсіяний склероз, патогенетична терапія, огляд літератури.

РАССЕЯННЫЙ СКЛЕРОЗ: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ

М. Е. ЧЕРНЕНКО, В. И. ВОВК

Приведен обзор литературы по проблемам патогенетической терапии с учетом форм и типов течения рассеянного склероза, затронуты дискутабельные вопросы по этому поводу. Представлены данные о истории изучения рассеянного склероза, актуальности его проблем в современной неврологии, клинических проявлениях, эпидемиологических исследованиях, вопросах этиологии и патогенеза.

Ключевые слова: рассеянный склероз, патогенетическая терапия, обзор литературы.

CURRENT APPROACHES TO PATHOGENETIC THERAPY OF MULTIPLE SCLEROSIS

M. YE. CHERNENKO, V. I. VOVK

The article provides an overview of the current literature on the pathogenetic therapy considering basic forms and types of multiple sclerosis; disputable questions about it are discussed. The data on the history of the study of multiple sclerosis, relevance of the problems in modern neuroscience, its clinical manifestations, epidemiological studies, the etiology and pathogenesis are presented.

Key words: multiple sclerosis, pathogenetic therapy, literature review.


Завантажити статтю в форматі PDF (188 KB)
Наверх