Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

№1' 2015p.

НЕВРОЛОГІЯ

КЛІНІКО−НЕВРОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОРУШЕНЬ МОЗКОВОГО КРОВООБІГУ В ОСІБ МОЛОДОГО ВІКУ

Проф. І. А. ГРИГОРОВА, канд. мед. наук Н. С. КУФТЕРІНА, С. М. ГРИГОРОВ
Харківський національний медичний університет, Україна

Досліджено порушення мозкового кровообігу в осіб працездатного віку. Складність цієї проблеми обумовлена недостатнім вивченням зазначеної патології, низькою поінформованістю населення про перші симптоми та їх наслідки, які посідають перше місце серед причин первинної інвалідності, та несприятливою соціально−економічною ситуацією. Наведено клінічні приклади порушень мозкового кровообігу в осіб молодого віку, методи їх лікування.

Ключові слова: порушення мозкового кровообігу, молодий вік, хвороба Мойя−Мойя, судинні мальформації.

КЛИНИКО−НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НАРУШЕНИЙ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА

И. А. ГРИГОРОВА, Н. С. КУФТЕРИНА, С. Н. ГРИГОРОВ

Исследованы нарушения мозгового кровообращения у лиц молодого возраста. Сложность этой проблемы обусловлена недостаточным изучением данной патологии, низкой информированностью населения о первых симптомах и их последствиях, которые занимают первое место среди причин первичной инвалидности, и неблагоприятной социально−экономической ситуацией. Приведены клинические примеры нарушений мозгового кровообращения у лиц молодого возраста, методы их лечения.

Ключевые слова: нарушения мозгового кровообращения, молодой возраст, болезнь Мойя−Мойя, сосудистые мальформации.

CLINICAL AND NEUROLOGICAL FEATURES OF CEREBRAL CIRCULATION DISORDERS IN YOUNG PEOPLE

I. A. GRYGOROVA, N. S. KUFTERINA, S. M. GRYGOROV

Cerebral circulation disorders were investigated in able−bodied persons. The complexity of the problem of stroke in young people due to lack of study of this disease, poor population information about the first symptoms and their consequences, which ranks first among the causes of primary disability, and adverse socio−economic situation. The article gives examples of clinical stroke in young people and methods of their treatment.

Key words: cerebral circulation disorders, young age, Moya−Moya disease, vascular malformations.


Завантажити статтю в форматі PDF (574 KB)
Наверх