Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

№2' 2015p.

ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ

ДЕТЕКЦІЯ БОКАВІРУСУ 1−ГО ТИПУ У ДІТЕЙ ІЗ КЛІНІЧНИМИ ПРОЯВАМИ ГОСТРОЇ РЕСПІРАТОРНОЇ ВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ

Проф. І. В. ДЗЮБЛИК, доц. О. В. ОБЕРТИНСЬКА, Ю. О. СОЛОМКО
Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, Київ, Україна

За результатами досліджень, проведених у 2011−2014 рр., було виявлено розповсюдження бокавірусної інфекції на території України. Методом полімеразної ланцюгової реакції з детекцією в режимі реального часу проаналізовано 458 зразків біологічного матеріалу на наявність бокавірусу людини від госпіталізованих дітей із гострою респіраторною вірусною інфекцією. ДНК бокавірусу було виявлено у 23,5 % випадків у дітей віком 1−7 років. Установлено розмаїття клінічних симптомів, характерних для дітей, хворих на гостру респіраторну вірусну інфекцію.

Ключові слова: бокавірус людини, діагностика, гострі респіраторні вірусні інфекції.

ДЕТЕКЦИЯ БОКАВИРУСА 1−ГО ТИПА У ДЕТЕЙ С КЛИНИЧЕСКИМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ ОСТРОЙ РЕСПИРАТОРНОЙ ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

И. В. ДЗЮБЛИК, О. В. ОБЕРТИНСКАЯ, Ю. А. СОЛОМКО

По результатам исследований, проведенных в 2011−2014 гг., было установлено распространение бокавирусной инфекции на территории Украины. Методом полимеразной цепной реакции с детекцией в режиме реального времени проанализировано 458 образцов биологического материала на наличие бокавируса человека от госпитализированных детей с острой респираторной вирусной инфекцией. ДНК бокавируса была выявлена в 23,5 % случаев у детей в возрасте 1−7 лет. Установлено разнообразие клинических симптомов, характерных для детей, больных острой респираторной вирусной инфекцией.

Ключевые слова: бокавирус человека, диагностика, острые респираторные вирусные инфекции.

TYPE 1 BOCAVIRUS DETECTION IN CHILDREN WITH CLINICAL MANIFESTATIONS OF ACUTE RESPIRATORY VIRAL INFECTION

I. V. DZYUBLIK, O. V. OBERTYNSKA, YU. O. SOLOMKO

Investigation conducted within the period of 2011−2014 revealed bocavirus infection in Ukraine. Real−time polymerase chain reaction was used to analyze 458 samples of biological material from hospitalized children with acute respiratory viral infection acute respiratory viral infection for the presence of human bocavirus. Bocavirus DNA of bоcavirus was found in 23.5 % of children aged 1−7 years. Variety of clinical symptoms specific to pediatric patients with acute respiratory viral infection was established.

Key words: human bocavirus, diagnosis, acute respiratory viral infections.


Завантажити статтю в форматі PDF (539 KB)
Наверх