Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

№3' 2015p.

ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ

ЯКІСНЕ І КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ПЕПТИДОГЛІКАНУ У ХВОРИХ НА ГНІЙНІ БАКТЕРІАЛЬНІ МЕНІНГІТИ ЗА ДОПОМОГОЮ ПЛАЗМИ ЛИЧИНОК ТУТОВОГО ШОВКОПРЯДУ

Д-р мед. наук П. В. НАРТОВ
Харківська медична академія післядипломної освіти, Україна

Виявлено візуальні зміни та встановлено кількісні показники пептидоглікану у цереброспінальній рідині хворих на гострі менінгіти за допомогою реакції із застосуванням плазми личинок тутового шовкопряду. Якісне і кількісне визначення пептидоглікану в цереброспінальній рідині є перспективним для ранньої та диференціальної діагностики гострих менінгітів різної етіології.

Ключові слова: пептидоглікан, плазма личинок тутового шовкопряду, цереброспінальна рідина, гострий бактеріальний менінгіт.

КАЧЕСТВЕННОЕ И КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕПТИДОГЛИКАНА У БОЛЬНЫХ ГНОЙНЫМИ БАКТЕРИАЛЬНЫМИ МЕНИНГИТАМИ С ПОМОЩЬЮ ПЛАЗМЫ ЛИЧИНОК ТУТОВОГО ШЕЛКОПРЯДА

П. В. НАРТОВ

Выявлены визуальные изменения и установлены количественные показатели пептидогликана в цереброспинальной жидкости больных острыми менингитами с помощью реакции с использованием плазмы личинок тутового шелкопряда. Качественное и количественное определение пептидогликана в цереброспинальной жидкости перспективно для ранней и дифференциальной диагностики острых менингитов различной этиологии.

Ключевые слова: пептидогликан, плазма личинок тутового шелкопряда, цереброспинальная жидкость, острый бактериальный менингит.

QUALITATIVE AND QUANTITATIVE DETERMINING OF PEPTIDOGLYCAN IN PATIENTS WITH PURULENT BACTERIAL MENINGITIS BY PLASMA OF SILKWORM LARVAE

V. P. NARTOV

Visual changes and quantitative indicators of peptidoglycan in the cerebrospinal fluid of patients with acute meningitis were revealed by reaction with plasma of silkworm larvae. Qualitative and quantitative determining of peptidoglycan in the cerebrospinal fluid is promising for early diagnosis and differential diagnosis of acute meningitis of different etiologies.

Key words: peptidoglycan, plasma of silkworm larvae, cerebrospinal fluid, acute bacterial meningitis.


Завантажити статтю в форматі PDF (520 KB)
Наверх