Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

№4' 2015p.

КАРДІОЛОГІЯ

КОНГРЕСС ЕВРОПЕЙСКОГО ОБЩЕСТВА КАРДИОЛОГОВ (ЛОНДОН, 2015): РЕЗУЛЬТАТЫ ВАЖНЕЙШИХ КЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Проф. С. Г. КАНОРСКИЙ
Кубанский государственный медицинский университет МЗ РФ, Краснодар, Российская Федерация

Представлен отчет о всех шести научных сессиях Hot Line Конгресса Европейского общества кардиологов 2015 г., посвященных острому инфаркту миокарда, фибрилляции предсердий / электрокардиостимуляции, сахарному диабету / фармакотерапии, артериальной гипертензии, сердечной недостаточности, болезни коронарных артерий.

Ключевые слова: сердечно−сосудистые заболевания, клинические исследования, сессии Hot Line.

Конгрес Європейського товариства кардіологів (Лондон, 2015): результати найважливіших клінічних досліджень

С. Г. КАНОРСЬКИЙ

Подано звіт про усі шість наукових сесій Hot Line Конгресу Європейського товариства кардіологів 2015 р., присвячених гострому інфаркту міокарда, фібриляції передсердь / електрокардіостимуляції, цукровому діабету / фармакотерапії, артеріальній гіпертензії, серцевій недостатності, хворобі коронарних артерій.

Ключові слова: серцево−судинні захворювання, клінічні дослідження, сесії Hot Line.

CONGRESS OF THE EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY (LONDON, 2015): RESULTS OF THE MOST IMPORTANT CLINICAL TRIALS

S. G. KANORSKII

A report on all six scientific sessions Hot Line of the Congress of European Society of Cardiology in 2015, dedicated to acute myocardial infarction, atrial fibrillation / pacing, diabetes mellitus / pharmacology, hypertension, heart failure, coronary artery disease is presented.

Key words: cardiovascular diseases, clinical trials, Hot Line sessions.


Завантажити статтю в форматі PDF (515 KB)
Наверх