Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

№4' 2015p.

АКУШЕРСТВО І ГІНЕКОЛОГІЯ

ДОПОМІЖНІ РЕПРОДУКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ЖІНОК ІЗ БЕЗПЛІДДЯМ ПІСЛЯ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ТРУБНОЇ ВАГІТНОСТІ

Доц. М. М. КОЗУБ, канд. мед. наук В. М. ОЛЬХОВСЬКА
Харківська медична академія післядипломної освіти, Україна

Розглянуто шляхи підвищення ефективності допоміжних репродуктивних технологій у пацієнток із трубно−перитонеальним безпліддям після хірургічного лікування трубної вагітності. Наведено дані про звичайні методики стимуляції і з використанням мелатоніну, враховуючи наявність у пацієнток оксидативного стресу, що негативно впливає на запліднення in vitro і подальший розвиток ембріона. Перспективним визнано застосування кріоекстракту плаценти у програмах репродуктивних технологій у пацієнток із поєднаним безпліддям після оперативного втручання з приводу трубної вагітності.

Ключові слова: допоміжні репродуктивні технології, трубна вагітність, кріоекстракти плаценти.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РЕПРОДУКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ У ЖЕНЩИН С БЕСПЛОДИЕМ ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ТРУБНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ

М. Н. КОЗУБ, В. Н. ОЛЬХОВСКАЯ

Рассмотрены пути повышения эффективности вспомогательных репродуктивных технологий у пациенток с трубно−перитонеальным бесплодием после хирургического лечения трубной беременности. Приведены данные об обычных методиках стимуляции и с использованием мелатонина, учитывая наличие у пациенток оксидативного стресса, негативно влияющего на оплодотворение in vitro и дальнейшее развитие эмбриона. Перспективным признано применение криоэкстракта плаценты в программах репродуктивных технологий у пациенток с сочетанным бесплодием после оперативного вмешательства по поводу трубной беременности.

Ключевые слова: вспомогательные репродуктивные технологии, трубная беременность, криоэкстракты плаценты.

AUXILIARY REPRODUCTIVE TECHNIQUES IN WOMEN WITH INFERTILITY FOLLOWING SURGERY FOR TUBAL PREGNANCY

M. M. KOZUB, V. M. OLKHOVSKA

The authors consider the efficiency of auxiliary reproductive techniques in patients with tuboperitoneal infertility after surgical treatment for tubal pregnancy. The information on usual technique of stimulation and that with melatonin, given the fact of oxidative stress in patients, which has a negative impact on in vitro fertilization and development of the embryo in future, is reported. A pro−mising method is the use of cryoextracts of placenta for its correction in the programs of reproductive techniques in patients with combined (tuboperitoneal and endocrine) infertility after surgical treatment for tubal pregnancy.

Key words: auxiliary reproductive techniques, tubal pregnancy, cryoextracts of placenta.


Завантажити статтю в форматі PDF (483 KB)
Наверх