Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

№3' 2016p.

ПРОМЕНЕВА ДІАГНОСТИКА

МОЖЛИВОСТІ КОМПЛЕКСНОЇ УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ДІАГНОСТИКИ ВОГНЕПАЛЬНИХ ПОРАНЕНЬ КІНЦІВОК

Канд. мед. наук О. І. ГРЕЧАНИК 1, проф. Р. Я. АБДУЛЛАЄВ 2, канд. мед. наук Ю. А. РОМАНЮК 1, Р. Г. КРАСІЛЬНІКОВ 1, канд. мед. наук Р. В. БУБНОВ 3
1 Національний військово−медичний клінічний центр "Головний військовий клінічний госпіталь", Київ
2 Харківська медична академія післядипломної освіти
3 Клінічна лікарня "Феофанія" ДУС, Київ, Україна

Проведено ретроспективний аналіз вогнепальних поранень кінцівок із застосуванням комплексної ультразвукової діагностики у пацієнтів, які брали участь в антитерористичній операції на сході України. Особливе значення має променева діагностика як скринінговий метод при осколкових пораненнях кінцівок, пошкодженні м'яких тканин сторонніми предметами.

Ключові слова: ультразвукова діагностика, вогнепальні поранення, антитерористична операція.

ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЛЕКСНОЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ ОГНЕСТРЕЛЬНЫХ РАНЕНИЙ КОНЕЧНОСТЕЙ

Е. И. ГРЕЧАНИК, Р. Я. АБДУЛЛАЕВ, Ю. А. РОМАНЮК, Р. Г. КРАСИЛЬНИКОВ, Р. В. БУБНОВ

Проведен ретроспективный анализ огнестрельных ранений конечностей с использованием комплексной ультразвуковой диагностики у пациентов, которые участвовали в антитеррористической операции на востоке Украины. Особое значение имеет лучевая диагностика как скрининговый метод при осколочных ранениях конечностей, повреждении мягких тканей посторонними предметами.

Ключевые слова: ультразвуковая диагностика, огнестрельные ранения, антитеррористическая операция.

THE CAPABILITIES OF INTEGRATED ULTRASOUND DIAGNOSIS OF GUNSHOT WOUNDS TO EXTREMITIES

O. I. HRECHANYK, R. YA. ABDULLAIEV, YU. A. ROMANIUK, R. H. KRASILNIKOV, R. V. BUBNOV

A retrospective analysis of gunshot wounds to the extremities using complex ultrasound diagnosis in patients who participated in the anti−terrorist operation in eastern Ukraine was done. Of parti−cular importance is radiation diagnosis as a screening method for shrapnel wounds, damage to soft tissue with foreign bodies.

Key words: ultrasound diagnosis, gunshot wounds, anti−terrorist operation.


Завантажити статтю в форматі PDF (1 MB)
Наверх