Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

№4' 2016p.

АНДРОЛОГІЯ

ОЦІНКА РІВНІВ СТАТЕВИХ ГОРМОНІВ ТА ЛІПІДНОГО ПРОФІЛЮ У ЧОЛОВІКІВ ІЗ БЕЗПЛІДДЯМ НА ТЛІ МЕТАБОЛІЧНОГО СИНДРОМУ ТА ВИСОКОГО ІНДЕКСУ МАСИ ТІЛА

Доц. І. М. АНТОНЯН1, Т. В. БЕРЕЗНА2, А. В. ЧЕПЕНКО1
1 Харківська медична академія післядипломної освіти
2 Клініка допоміжної медицини імені акад. В. І. Грищенка, Харків, Україна

Розглянуто питання поліпшення результатів лікування патоспермії у чоловіків із метаболічним синдромом із використанням препаратів, які поліпшують і активізують тестикулярний кровообіг. Динаміка показників рівня гормонів до та після проведеного лікування, нормалізація ліпідного обміну, дотримання пацієнтами чітких рекомендацій щодо зниження ваги, корекції режиму та способу життя демонструють перспективну методику патогенетично спрямованого лікування патоспермії у чоловіків на тлі метаболічного синдрому та підвищеного індексу маси тіла.

Ключові слова: патоспермія, метаболічний синдром, тестостерон.

ОЦЕНКА УРОВНЕЙ ПОЛОВЫХ ГОРМОНОВ И ЛИПИДНОГО ПРОФИЛЯ У МУЖЧИН С БЕСПЛОДИЕМ НА ФОНЕ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА И ВЫСОКОГО ИНДЕКСА МАССЫ ТЕЛА

И. М. АНТОНЯН, Т. В. БЕРЕЗНАЯ, А. В. ЧЕПЕНКО

Рассмотрены вопросы улучшения результатов лечения патоспермии у мужчин с метаболическим синдромом с использованием препаратов, которые улучшают и активизируют тестикулярное кровообращение. Динамика показателей уровня гормонов до и после проведенного лечения, нормализация липидного обмена, соблюдение пациентами четких рекомендаций по снижению веса, коррекции режима и образа жизни демонстрируют перспективную методику патогенетически направленного лечения патоспермии у мужчин на фоне метаболического синдрома и повышенного индекса массы тела.

Ключевые слова: патоспермия, метаболический синдром, тестостерон.

ASSESSING THE LEVEL OF SEX HORMONES AND LIPID PROFILE IN MEN WITH INFERTILITY AT METABOLIC SYNDROME AND HIGH BODY MASS INDEX

I. M. ANTONIAN, T. V. BEREZNA, A. V. CHEPENKO

The questions of improving treatment outcomes at pathospermia in men with metabolic syndrome using drugs that improve and intensify testicular blood flow are featured. The evolution of hormone levels before and after the treatment, normalization of lipid metabolism, adherence to strict guidelines as to the weight loss, correction of lifestyle shows a promising method of pathogenetic treatment for pathospermia in men against a background of metabolic syndrome and increased body mass index.

Key words: pathospermia, metabolic syndrome, testosterone.


Завантажити статтю в форматі PDF (116 KB)
Наверх