Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

№4' 2016p.

АНДРОЛОГІЯ

ЛІКУВАННЯ РЕТРОГРАДНОЇ ЕЯКУЛЯЦІЇ РІЗНОГО ГЕНЕЗУ

Доц. О. В. КНІГАВКО
Харківський національний медичний університет, Україна

Проаналізовано результати обстеження та лікування хворих із ретроградною еякуляцією. Залежно від чинника патології пацієнтам призначалася фармакологічна терапія та/або малоінвазивні методи ендоскопічної корекції шийки сечового міхура. Встановлено, що ретроградна еякуляція є великою психологічною проблемою для чоловіків, що суттєво знижує їх фертильний, сексуальний та особистий потенціал. Найефективнішим методом лікування, застосування якого призвело до найбільшої кількості природних вагітностей, виявилося підслизове введення гелю гіалуронової кіслоти в задні відділи простатичної уретри.

Ключові слова: ретроградна еякуляція, чоловіче безпліддя, аспермія, іміпрамін, мідодрин, гель гіалуронової кислоти.

ЛЕЧЕНИЕ РЕТРОГРАДНОЙ ЭЯКУЛЯЦИИ РАЗЛИЧНОГО ГЕНЕЗА

А. В. КНИГАВКО

Проанализированы результаты обследования и лечения больных с ретроградной эякуляцией. В зависимости от фактора патологии пациентам назначались фармакологическая терапия и/или малоинвазивные методы эндоскопической коррекции шейки мочевого пузыря. Установлено, что ретроградная эякуляция является большой психологической проблемой для мужчин, что существенно снижает их фертильный, сексуальный и личный потенциал. Самым эффективным методом лечения, применение которого привело к наибольшему количеству природных беременностей, оказалось подслизистое введение геля гиалуроновой кислоты в задние отделы простатической уретры.

Ключевые слова: ретроградная эякуляция, мужское бесплодие, аспермия, имипрамин, мидодрин, гель гиалуроновой кислоты.

TREATMENT OF RETROGRADE EJACULATION OF DIFFERENT ORIGIN

O. V. KNIHAVKO

The results of examination and treatment of patients with retrograde ejaculation are analyzed. Depending of the factor of retrograde ejaculation the patients were administered pharmacological therapy and/or invasive endoscopic methods of correction of the bladder neck. It was established that retrograde ejaculation is a big psychological problem for men significantly reducing their fertile, sexual and personal potential. The most effective treatment, resulting in the largest number of natural pregnancies appeared to be submucosal injection of hyaluronic acid gel to the posterior prostatic urethra.

Key words: retrograde ejaculation, male infertility, aspermia, Imipramin, Midodrine, gel of hyaluronic acid.


Завантажити статтю в форматі PDF (200 KB)
Наверх