Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

№3' 2017p.

НЕВРОЛОГІЯ

ПАТОФІЗІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ГОСТРОЇ ЧЕРЕПНО−МОЗКОВОЇ ТРАВМИ ЯК ПІДҐРУНТТЯ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ВІДНОВЛЕННЯ ФУНКЦІЙ МОЗКУ

Канд мед. наук О. В. КУЛИК
Харківська медична академія післядипломної освіти
Науково−практичний реабілітаційний центр "Нодус", Бровари, Україна

Проаналізовано патофізіологічні аспекти гострої черепно−мозкової травми. Визначено анатомічні, патофізіологічні, метаболічні, нейромедіаторні механізми, що лежать в основі посткоматозних несвідомих етапів. Це дасть змогу розробити нові діагностичні підходи, розглянути можливості мозку щодо відновлення його функцій та напрями реабілітації таких пацієнтів.

Ключові слова: гостра черепно−мозкова травма, несвідомі стани, діагностика, психічна діяльність.

ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОСТРОЙ ЧЕРЕПНО−МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ КАК ОСНОВА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ФУНКЦИЙ МОЗГА

О. В. КУЛИК

Проанализированы патофизиологические аспекты острой черепно−мозговой травмы. Определены анатомические, патофизиологические, метаболические, нейромедиаторные механизмы, лежащие в основе посткоматозных бессознательных состояний. Это позволит разработать новые диагностические подходы, рассмотреть возможности мозга относительно восстановления его функций и направления реабилитации таких пациентов.

Ключевые слова: острая черепно−мозговая травма, бессознательные состояния, диагностика, психическая деятельность.

PATHOPHYSIOLOGICAL ASPECTS OF ACUTE CRANIOCEREBRAL TRAUMA AS A BASIS FOR DETERMINING THE CAPABILITIES OF BRAIN FUNCTION RESTORATION

O. V. KULYK

The pathophysiological aspects of acute craniocerebral trauma are analyzed. The anatomical, pathophysiological, metabolic, neurotransmitter mechanisms accounting for the postcomatous unconscious stages, were determined. This can enable the development of new diagnostic approaches, study the ability of the brain to restore its functions and directions of rehabilitation of such patients.

Key words: acute craniocerebral trauma, unconscious states, diagnosis, mental activity.


Завантажити статтю в форматі PDF (361 KB)
Наверх