Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

№4' 2017p.

КАРДІОЛОГІЯ

ДОБОВЕ МОНІТОРУВАННЯ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ І СТРУКТУРНО−ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ СЕРЦЯ У ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ СЕРЕДНЬОГО ТА ПОХИЛОГО ВІКУ

Проф. Т. В. КОЛЕСНИК, Г. А. КОСОВА
ДЗ "Дніпропетровська медична академія МОЗ України", Україна

Вивчено динаміку змін характеристик добового профілю артеріального тиску та структурно−функціонального стану серця у хворих на артеріальну гіпертензію середнього та похилого віку на тлі довготривалого лікування. Визначено вікові особливості перебігу артеріальної гіпертензії.

Ключові слова: артеріальна гіпертензія, добове моніторування артеріального тиску, гіпертрофія лівого шлуночка, діастолічна дисфункція лівого шлуночка, похилий вік.

СУТОЧНОЕ МОНИТОРИРОВАНИЕ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ И СТРУКТУРНО−ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ СЕРДЦА У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ СРЕДНЕГО И ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА

Т. В. КОЛЕСНИК, А. А. КОСОВА

Изучена динамика изменений характеристик суточного профиля артериального давления и структурно−функционального состояния сердца у больных артериальной гипертензией среднего и пожилого возраста на фоне длительного лечения. Определены возрастные особенности течения артериальной гипертензии.

Ключевые слова: артериальная гипертензия, суточное мониторирование артериального давления, гипертрофия левого желудочка, диастолическая дисфункция левого желудочка, пожилой возраст.

DAILY MONITORING OF BLOOD PRESSURE AND STRUCTURAL AND FUNCTIONAL STATE OF THE HEART IN MIDDLE−AGED AND ELDERLY PATIENTS WITH ARTERIAL HYPERTENSION

T. V. KOLESNYK, H. A. KOSOVA

The dynamics of changes in the characteristics of the daily profile of blood pressure and the structural and functional state of the heart was investigated in middle−aged and elderly patients with arterial hypertension against a background of long−term treatment. Age−related features of the course of arterial hypertension were determined.

Key words: arterial hypertension, daily blood pressure monitoring, left ventricular hypertrophy, left ventricular diastolic dysfunction, elderly age.


Завантажити статтю в форматі PDF (152 KB)
Наверх