Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

№4' 2017p.

АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ

БІОХІМІЧНІ МАРКЕРИ СТРЕСУ У КРОВІ ХВОРИХ НА ТЯЖКУ ЧЕРЕПНО−МОЗКОВУ ТРАВМУ

Проф. А. А. ХИЖНЯК1, проф. Ю. В. ВОЛКОВА1, канд. мед. наук В. І. ІЄВЛЄВА2, К. Ю. ШАРЛАЙ1
1 Харківський національний медичний університет
2 КЗОЗ "Харківська міська клінічна лікарня швидкої невідкладної медичної допомоги імені проф. О. І. Мещанінова", Україна

Вивчено біохімічні маркери стресу у крові постраждалих із тяжкою черепно−мозковою травмою. Виявлено, що суттєва напруженість стресорних реакцій у 1−у добу викликає значне підвищення в організмі пацієнтів біохімічних маркерів стресу: кортизолу, інсуліну, глюкози, але їх значне зниження відбувається тільки на 7−у добу дослідження, що впливає на тривалість штучної вентиляції легень, а отже, й на швидкість відновлення свідомості.

Ключові слова: тяжка черепно−мозкова травма, маркери стресу, штучна вентиляція легень, відновлення свідомості.

БИОХИМИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ СТРЕССА В КРОВИ БОЛЬНЫХ С ТЯЖЕЛОЙ ЧЕРЕПНО−МОЗГОВОЙ ТРАВМОЙ

А. А. ХИЖНЯК, Ю. В. ВОЛКОВА, В. И. ИЕВЛЕВА, Е. Ю. ШАРЛАЙ

Изучены биохимические маркеры стресса в крови потерпевших с тяжелой черепно−мозговой травмой. Обнаружено, что существенная напряженность стрессорных реакций в 1−е сутки вызывает значительное повышение в организме пациентов биохимических маркеров стресса: кортизола, инсулина, глюкозы, но их значительное снижение происходит только на 7−е сутки исследования, что влияет на продолжительность искусственной вентиляции легких, а следовательно, и на скорость восстановления сознания.

Ключевые слова: тяжелая черепно−мозговая травма, маркеры стресса, искусственная вентиляция легких, восстановление сознания.

BLOOD BIOCHEMICAL STRESS MARKERS IN PATIENTS WITH SEVERE TRAUMATIC BRAIN INJURY

A. A. KHYZHNIAK, Yu. V. VOLKOVA, V. I. IIEVLIEVA, K. Yu. SHARLAI

Blood biochemical stress markers in patients with severe traumatic brain injury were investigated. It was found out that significant tension of stress reactions on day 1 caused a significant increase of the biochemical stress markers: cortisol, insulin, glucose, in the organism of the patients. Their significant decrease was observed on day 7 of the study, which influenced the duration of artificial ventilation of the lungs, and therefore, and the rate of consciousness restoration.

Key words: severe traumatic brain injury, stress markers, artificial ventilation of the lungs, consciousness restoration.


Завантажити статтю в форматі PDF (108 KB)
Наверх