Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

№4' 2017p.

АКУШЕРСТВО І ГІНЕКОЛОГІЯ

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО ЗАПЛІДНЕННЯ ПІСЛЯ ПЕРЕНЕСЕННЯ ВІТРИФІКОВАНИХ БЛАСТОЦИСТ У ПРИРОДНОМУ ЦИКЛІ ТА ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ЗАМІСНОЇ ГОРМОНАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ

Проф. М. Г. ГРИЩЕНКО, А. С. ЛУЦЬКИЙ, канд. мед. наук В. Ю. ПАРАЩУК
Харківський національний медичний університет, Україна

Подано результати дослідження ефективності екстракорпорального запліднення після перенесення вітрифікованих бластоцист у природному циклі та із застосуванням замісної гормональної терапії. Визначено, що найефективнішим є протокол, у якому перенесення вітрифікованих бластоцист відбувається у модифікованому природному менструальному циклі з підтримкою лютеїнової фази шляхом внутрішньовагінального введення (протягом двох тижнів) 90 мг прогестерону у вигляді гелю.

Ключові слова: екстракорпоральне запліднення, замісна гормональна терапія, підтримка лютеїнової фази, вітрифіковані бластоцисти.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО ОПЛОДОТВОРЕНИЯ ПОСЛЕ ПЕРЕНОСА ВИТРИФИЦИРОВАННЫХ БЛАСТОЦИСТ В ЕСТЕСТВЕННОМ ЦИКЛЕ И С ПРИМЕНЕНИЕМ ЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ ГОРМОНАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ

Н. Г. ГРИЩЕНКО, А. С. ЛУЦКИЙ, В. Ю. ПАРАЩУК

Приведены результаты исследования эффективности экстракорпорального оплодотворения после переноса витрифицированных бластоцист в естественном цикле и с применением заместительной гормональной терапии. Установлено, что наиболее эффективным является протокол, в котором перенос витрифицированных бластоцист происходит в модифицированном естественном менструальном цикле с поддержкой лютеиновой фазы путем внутривагинального введения (в течение двух недель) 90 мг прогестерона в виде геля.

Ключевые слова: экстракорпоральное оплодотворение, заместительная гормональная терапия, поддержка лютеиновой фазы, витрифицированные бластоцисты.

ESTIMATION OF THE EFFECTIVENESS OF EXTRACORPOREAL FERTILIZATION AFTER TRANSFER OF VITRIFIED BLASTOCYSTS IN THE NATURAL CYCLE AND WITH THE USE OF HORMONE REPLACEMENT THERAPY

M. H. HRYSHCHENKO, A. S. LUTSKYI, V. Yu. PARASHCHUK

The authors report the results of evaluation of the effectiveness of extracorporeal fertilization after the transfer of vitrified blastocysts in the natural cycle and with the use of hormone replacement therapy. It was found that the most effective is the protocol, in which the transfer of vitrified blastocysts occurs in a modified natural menstrual cycle with the support of the luteal phase by intravaginal administration of 90 mg of progesterone in the form of a gel for 2 weeks.

Key words: extracorporeal fertilization, hormone replacement therapy, luteal phase support, vitrified blastocysts.


Завантажити статтю в форматі PDF (112 KB)
Наверх