Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

№1' 2018p.

АКУШЕРСТВО І ГІНЕКОЛОГІЯ

ПЕРЕБІГ ТА ЗАКІНЧЕННЯ ВАГІТНОСТІ У ЖІНОК ІЗ ЕНДОМЕТРІОЗОМ ЯЄЧНИКІВ ПІСЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ДОПОМІЖНИХ РЕПРОДУКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

В. О. ФЕСЬКОВ, проф. І. О. ТУЧКІНА, проф. В. В. ЛАЗУРЕНКО
Харківський національний медичний університет, Україна

Подано новий метод лікування безпліддя у жінок з ендометріозом яєчників, що передбачає використання допоміжних репродуктивних технологій та терапії вітаміном D. Визначено його вплив на показники імунітету, перебіг вагітності, стан плода та новонародженого.

Ключові слова: ендометріоз, безпліддя, допоміжні репродуктивні технології, вагітність, вітамін D.

ТЕЧЕНИЕ И ИСХОД БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН С ЭНДОМЕТРИОЗОМ ЯИЧНИКОВ ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

В. А. ФЕСЬКОВ, И. А. ТУЧКИНА, В. В. ЛАЗУРЕНКО

Представлен новый метод лечения бесплодия у женщин с эндометриозом яичников, предусматривающий использование вспомогательных репродуктивных технологий и терапии витамином D. Определено его влияние на показатели иммунитета, течение беременности, состояние плода и новорожденного.

Ключевые слова: эндометриоз, бесплодие, вспомогательные репродуктивные технологии, беременность, витамин D.

THE COURSE AND OUTCOME OF PREGNANCY IN WOMEN WITH OVARIAN ENDOMETRIOSIS AFTER APPLICATION OF ASSISTED REPRODUCTIVE TECHNOLOGIES

V. O. FESKOV, I. O. TUCHKINA, V. V. LAZURENKO

The authors present a new method of infertility treatment in women with ovarian endometriosis by assisted reproductive technologies and therapy with vitamin D. Its influence on the immunological state, course of pregnancy, condition of the fetus and newborn was determined.

Key words: endometriosis, infertility, assisted reproductive technologies, pregnancy, vitamin D.


Завантажити статтю в форматі PDF (135 KB)
Наверх