Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

№1' 2018p.

АКУШЕРСТВО І ГІНЕКОЛОГІЯ

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МОРФОЛОГІЧНОГО І ГІСТОХІМІЧНОГО СТАНУ ЕНДОМЕТРІЮ ПІСЛЯ ОТРИМАННЯ ООЦИТІВ ПРИ РІЗНИХ СХЕМАХ ПІДТРИМКИ ЛЮТЕЇНОВОЇ ФАЗИ

А. С. ЛУЦЬКИЙ, доц. О. А. ОМЕЛЬЧЕНКО
Харківський національний медичний університет, Україна

Проаналізовано результати вивчення морфологічних і гістохімічних змін в ендометрії у жінок−донорів, у яких на п'яту добу після забору ооцитів використовувалися різні схеми підтримки лютеїнової фази. Зроблено висновок про те, що найбільш виражена готовність ендометрію до імплантації бластоцисти відзначається у жінок, які отримували високоочищений прогестерон для підшкірного введення у поєднанні з його внутрішньопіхвовою формою у вигляді гелю (90 мг).

Ключові слова: ендометрій, екстракорпоральне запліднення, лютеїнова фаза, прогестерон.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО И ГИСТОХИМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЭНДОМЕТРИЯ ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ ООЦИТОВ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СХЕМАХ ПОДДЕРЖКИ ЛЮТЕИНОВОЙ ФАЗЫ

А. С. ЛУЦКИЙ, О. А. ОМЕЛЬЧЕНКО

Проанализированы результаты изучения морфологических и гистохимических изменений в эндометрии у женщин−доноров, у которых на пятые сутки после забора ооцитов использовались различные схемы поддержки лютеиновой фазы. Сделан вывод о том, что наиболее выраженная готовность эндометрия к имплантации бластоцисты отмечается у женщин, получавших высокоочищенный прогестерон для подкожного введения в сочетании с его внутривлагалищной формой в виде геля (90 мг).

Ключевые слова: эндометрий, экстракорпоральное оплодотворение, лютеиновая фаза, прогестерон.

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE MORPHOLOGICAL AND HISTOCHEMICAL STATE OF THE ENDOMETRIUM AFTER OOCYTE ASPIRATION AT DIFFERENT LUTEAL PHASE SUPPORT SCHEMES

A. S. LUTSKYI, O. A. OMELCHENKO

The results of the study of morphological and histochemical changes in the endometrium in female donors were analyzed after the use of different schemes of luteal phase support on the fifth day after oocyte aspiration. It was concluded that the most pronounced endometrial readiness to blastocyst implantation was observed in women receiving highly purified progesterone for subcutaneous administration in combination with its intravaginal form (gel, 90 mg).

Key words: endometrium, in vitro fertilization, luteal phase, progesterone.


Завантажити статтю в форматі PDF (1 MB)
Наверх