Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

№3' 2018p.

ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ ГІНЕКОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ У ПІДГОСТРИЙ ПЕРІОД ПІСЛЯ ОПЕРАТИВНИХ ВТРУЧАНЬ НА ЖІНОЧИХ СТАТЕВИХ ОРГАНАХ В УМОВАХ САНАТОРНО−КУРОРТНОГО ЗАКЛАДУ (Загальні положення та сучасні досягнення)

Проф. О. І. СЕРДЮК1,2, доц. О. В. ДОЛЕНКО1,2, Л. М. ПАТОКА1, доц. Н. В. ПРОСОЛЕНКО1
1 Харківська медична академія післядипломної освіти
2 ДП "Клінічний санаторій “Курорт Березівські мінеральні води”", Харків, Україна

Наведено законодавчі положення, які регламентують проведення реабілітаційного лікування в умовах санаторно−курортного закладу, основні принципи організації медичної реабілітації, сучасні можливості та досягнення у реалізації визначеної мети. Доведено переваги санаторно−курортного закладу ДП «Клінічний санаторій “Курорт Березівські мінеральні води”» у проведенні реабілітаційного відновлювального лікування хворих гінекологічного профілю у підгострий період після оперативних втручань на жіночих статевих органах.

Ключові слова: принципи організації, медична реабілітація, хворі гінекологічного профілю, підгострий період, оперативні втручання, відновлювальне лікування, санаторно−курортний заклад.

ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСОБЕННОСТИ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ В ПОДОСТРОМ ПЕРИОДЕ ПОСЛЕ ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ НА ЖЕНСКИХ ПОЛОВЫХ ОРГАНАХ В УСЛОВИЯХ САНАТОРНО−КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ (Общие положения и современные достижения)

А. И. СЕРДЮК, О. В. ДОЛЕНКО, Л. Н. ПАТОКА, Н. В. ПРОСОЛЕНКО

Приведены законодательные положения, регламентирующие проведение реабилитационного лечения в условиях санаторно−курортного учреждения, основные принципы организации медицинской реабилитации, современные возможности и достижения в реализации поставленной цели. Доказаны преимущества ДП «Клинический санаторий “Курорт Березовские минеральные воды”» в проведении реабилитационного восстановительного лечения больных гинекологического профиля в подострый период после оперативних вмешательств на женских половых органах.

Ключевые слова: принципы организации, медицинская реабилитация, больные гинекологического профиля, подострый период, оперативные вмешательства, восстановительное лечение, санаторно−курортное учреждение.

ORGANIZATION AND FEATURES OF REABILITATION OF GYNECOLOGICAL PATIENTS WITHIN SUBACUTE PERIOD AFTER SURGERY ON FEMALE REPRODUCTIVE ORGANS IN CONDITIONS OF SANATORIUM−RESORT TREATMENT (General remarks and modern achievements)

O. I. SERDIUK, O. V. DOLENKO, L. M. PATOKA, N. V. PROSOLENKO

Legal provisions governing the rehabilitation treatment in resort facilities, basic principles of medical rehabilitation, advanced capabilities and achievements in implementation of a particular purpose are reported. The benefits of spa facilities «Clinical Health Resort “Berezovski Mineralni Vody”» in restorative rehabilitation treatment in gynecology patients in subacute period after surgery on female reproductive organs were proven.

Key words: principles of organization, medical rehabilitation, gynecology patients, subacute period, surgery, operative interventions, restorative treatment, clinical health resort facilities.


Завантажити статтю в форматі PDF (99 KB)
Наверх