Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

№3' 2018p.

АКУШЕРСТВО І ГІНЕКОЛОГІЯ

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПРЕІМПЛАНТАЦІЙНОГО ГЕНЕТИЧНОГО ТЕСТУВАННЯ НА АНЕУПЛОЇДІЇ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ЕКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО ЗАПЛІДНЕННЯ У ПАЦІЄНТОК СТАРШОГО РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ

Проф. М. Г. ГРИЩЕНКО, А. С. ЛУЦЬКИЙ, доц. В. Ю. ПАРАЩУК, канд. біол. наук О. І. ПРАВДЮК, канд. біол. наук О. В. ІГНАТОВ
Харьківський національний медичний університет, Україна

Визначено частоту анеуплоїдії у різних вікових групах пацієнток і оцінено ефективність проведення преімплантаційного генетичного тестування (ПГТ−А) у програмах допоміжних репродуктивних технологій у жінок старшого репродуктивного віку. Показано, що частота отримання анеуплоїдних ембріонів прогресивно зменшується з віком жінки, однак це не впливало на їхню здатність імплантуватись. Відзначено, що частота імплантації й розвитку вагітностей були вище при проведенні ПГТ−A.

Ключові слова: преімплантаційне генетичне тестування, дослідження хромосомних порушень ембріонів, старший репродуктивний вік.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕИМПЛАНТАЦИОННОГО ГЕНЕТИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ НА АНЕУПЛОИДИИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО ОПЛОДОТВОРЕНИЯ У ПАЦИЕНТОК СТАРШЕГО РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА

Н. Г. ГРИЩЕНКО, А. С. ЛУЦКИЙ, В. Ю. ПАРАЩУК, А. И. ПРАВДЮК, А. В. ИГНАТОВ

Определена частота анеуплоидии в разных возрастных группах пациенток и оценена эффективность проведения преимплантационного генетического тестирования (ПГТ−А) в программах вспомогательных репродуктивных технологий у женщин старшего репродуктивного возраста. Показано, что частота получения анеуплоидных эмбрионов прогрессивно уменьшается с возрастом женщин, но это не влияло на их способность имплантироваться. Отмечено, что частота имплантации и развития беременностей были выше при проведении ПГТ−A.

Ключевые слова: преимплантационное генетическое тестирование, исследование хромосомных нарушений эмбрионов, старший репродуктивный возраст.

EFFICACY ASSESSMENT OF PREIMPLANTATION GENETIC TESTING FOR ANEUPLOIDY IN PATIENTS OF INCREASED REPRODUCTIVE AGE AT IVF

M. H. HRYSHCHENKO, A. S. LUTSKYI, V. Yu. PARASHCHUK, O. I. PRAVDIUK, O. V. IHNATOV

The frequency of aneuploidy was determined in different age groups of patients; efficacy of preimplantation genetic testing (PGT−A) in programs of in vitro fertilization in women of increased reproductive age was assessed. It was shown that incidence of aneuploidy embryos progressively decreased with the age, but this did not affect the ability to implant them. Importantly, implantation rates and incidence of pregnancy development were found to be higher in the group where PGT−A was used.

Key words: preimplantation genetic testing, investigation of chromosomal disorders of embryos, increased reproductive age.


Завантажити статтю в форматі PDF (318 KB)
Наверх