Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

№1' 2019p.

ТЕРАПІЯ

ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН МАРКЕРІВ МЕТАБОЛІЧНОГО СИНДРОМУ ПРИ ТРАВМАТИЧНІЙ ХВОРОБІ У ПОСТРАЖДАЛИХ ІЗ ПІДВИЩЕНИМ ІНДЕКСОМ МАСИ ТІЛА

Канд. мед. наук В. В. КУЧЕРЯВЧЕНКО, д-р мед. наук Ю. В. ВОЛКОВА, канд. мед. наук К. Ю. ШАРЛАЙ
Харківський національний медичний університет, Україна

Розглянуто ключові питання динаміки маркерів метаболічного синдрому при травматичній хворобі у постраждалих із підвищеним індексом маси тіла. Проведено системний багатофакторний аналіз метаболічного стану у всіх пацієнтів, що дало змогу визначити виражене відхилення інтегрального показника порівняно з контролем як у ранньому періоді, так і у віддалені терміни. Підкреслено важливу роль метаболічних порушень у патогенезі травматичної хвороби у постраждалих з політравмою, які мають підвищений індекс маси тіла.

Ключові слова: метаболічний синдром, підвищений індекс маси тіла, політравма, травматична хвороба, системний багатофакторний аналіз.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ МАРКЕРОВ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА ПРИ ТРАВМАТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ У ПОСТРАДАВШИХ С ПОВЫШЕННЫМ ИНДЕКСОМ МАССЫ ТЕЛА

В. В. КУЧЕРЯВЧЕНКО, Ю. В. ВОЛКОВА, К. Ю. ШАРЛАЙ

Рассмотрены ключевые вопросы динамики маркеров метаболического синдрома при травматической болезни у пострадавших с повышенным индексом массы тела. Проведен системный многофакторный анализ метаболического состояния у всех пациентов, что позволило определить выраженное отклонение интегрального показателя по сравнению с контролем как в раннем периоде, так и в отдаленные сроки. Подчеркнута важная роль метаболических нарушений в патогенезе травматической болезни у пострадавших с политравмой, которые имеют повышенный индекс массы тела.

Ключевые слова: метаболический синдром, повышенный индекс массы тела, политравма, травматическая болезнь, системный многофакторный анализ.

FUNCTIONAL STATE OF METABOLIC SYNDROME MARKERS IN TRAUMATIC DISEASE IN PATIENTS WITH INCREASED BODY MASS INDEX

V. V. KUCHERIAVCHENKO, Yu. V. VOLKOVA, K. Yu. SHARLAI

The article discusses the key issues of the dynamics of metabolic syndrome markers in traumatic disease in the patients with an increased body mass index and the performed systemic multivariate analysis of metabolic state, which made it possible to reveal the pronounced deviation of the integral index if compared to the control one both at the early period and for long−term examined patients, as well as to emphasize the significant role of metabolic disorders in pathogenesis of traumatic disease in the patients with polytrauma and an increased mass index.

Key words: metabolic syndrome, increased body mass index, polytrauma, traumatic disease, systemic multivariate analysis.


Завантажити статтю в форматі PDF (123 KB)
Наверх