Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

№1' 2019p.

ХІРУРГІЯ

ВЛИЯНИЕ ТРАНСПЛАНТАЦИИ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК ПУПОВИННОЙ КРОВИ У БОЛЬНЫХ С ДИЛЯТАЦИОННОЙ КАРДИОМИОПАТИЕЙ НА РАЗВИТИЕ АРИТМИЙ В ОТДАЛЕННОМ ПЕРИОДЕ

Канд. мед. наук А. В. ГАБРИЕЛЯН
ГУ "Национальный институт хирургии и трансплантологии им. А. А. Шалимова" НАМН Украины, Киев, Украина

Проведен анализ влияния трансплантации стволовых клеток пуповинной крови на развитие аритмий у больных с дилятационной кардиомиопатией. Показано, что применение указанной клеточной терапии в комплексном лечении пациентов с дилятационной кардиомиопатией не приводит к развитию тяжелых аритмологических осложнений в отдаленные сроки наблюдения.

Ключевые слова: дилятационная кардиомиопатия, стволовые клетки, сердечная недостаточность, аритмия.

ВПЛИВ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ СТОВБУРОВИХ КЛІТИН ПУПОВИННОЇ КРОВІ У ХВОРИХ НА ДИЛЯТАЦІЙНУ КАРДІОМІОПАТІЮ НА РОЗВИТОК АРИТМІЙ У ВІДДАЛЕНОМУ ПЕРІОДІ

А. В. ГАБРІЄЛЯН

Проведено аналіз впливу трансплантації стовбурових клітин пуповинної крові на розвиток аритмій у хворих із дилятаційною кардіоміопатією. Показано, що застосування зазначеної клітинної терапії у комплексному лікуванні пацієнтів із дилятаційною кардіоміопатією не призводить до розвитку тяжких аритмологічних ускладнень у віддалені терміни спостереження.

Ключові слова: дилятаційна кардіоміопатія, стовбурові клітини, серцева недостатність, аритмія.

EFFECT OF CORD BLOOD STEM CELLS TRANSPLANTATION IN PATIENTS WITH DILATED CARDIOMYOPATHY ON ARRHYTHMIA DEVELOPMENT IN LONG−TERM PERIOD

A. V. GABRIYELYAN

The effect of cord blood stem cells transplantation in the patients with dilated cardiomyopathy on arrhythmia development has been analyzed. It has been proven that using the cord blood stem cells in treatment of the patients with dilated cardiomyopathy did not result in severe arrhythmia complications within the long−term time period.

Key words: dilated cardiomyopathy, stem cells, heart failure, arrhythmia.


Завантажити статтю в форматі PDF (133 KB)
Наверх