Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

№3' 2019p.

ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ
DOI (https://doi.org/10.37436/2308-5274-2019-3-15)

ХРОНИЧЕСКАЯ HCV−ИНФЕКЦИЯ КАК ПРЕДИКТОР ТЯЖЕСТИ ТЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ (случай из практики)

Доц. Н. В. ШЕПИЛЕВА, доц. А. А. ШВАЙЧЕНКО
Харьковская медицинская академия последипломного образования, Украина

Представлены современные данные о распространенности хронического вирусного гепатита С в мире, Украине и Харьковской области. Рассмотрен клинический случай течения и исхода острого вирусного гепатита А на фоне не диагностированной ранее HCV−инфекции. Показано, что эпидемическое бремя этой инфекции ухудшает течение и прогноз других заболеваний.

Ключевые слова: вирусный гепатит А, вирусный гепатит С, хроническая HCV−инфекция, диагностика, лечение, исход.

ХРОНІЧНА HCV−ІНФЕКЦІЯ ЯК ПРЕДИКТОР ТЯЖКОСТІ ПЕРЕБІГУ ЗАХВОРЮВАНЬ (випадок із практики)

Н. В. ШЕПИЛЄВА, А. А. ШВАЙЧЕНКО

Подано сучасні дані про поширеність хронічного вірусного гепатиту С у світі, Україні та Харківській області. Розглянуто клінічний випадок перебігу та наслідків гострого вірусного гепатиту А на тлі не діагностованої раніше HCV−інфекції. Показано, що епідемічний тягар цієї інфекції погіршує перебіг і прогноз інших захворювань.

Ключові слова: вірусний гепатит А, вірусний гепатит С, хронічна HCV−інфекція, діагностика, лікування, наслідки.

CHRONIC HCV−INFECTION AS A PREDICTOR OF DISEASE SEVERITY (case study)

N. V. SHEPYLIEVA, A. A. SHVAICHENKO

The current data on a prevalence of chronic viral hepatitis C worldwide, in Ukraine and Kharkiv region heve been presented. The clinical case of the course and outcome of an acute viral hepatitis A on the background of previously undiagnosed HCV−infection is under consideration. The epidemic burden of this infection has been shown to worsen the course and prognosis of other diseases.

Key words: viral hepatitis A, viral hepatitis C, chronic HCV−infection, diagnosis, treatment, outcome.


РЕФЕРАТ

Величезною проблемою людства є широке розповсюдження у світі носіїв НСV-інфекції. З метою її вирішення Всесвітня організація охорони здоров'я розробила глобальну стратегію сектора охорони здоров'я щодо елімінації вірусних гепатитів. Починаючи з середини 1990-х років зафіксовано різке зростання захворюваності парентеральними вірусними гепатитами, що зумовлено активним залученням в епідемічний процес осіб працездатного віку. Змінилася структура шляхів передачі цієї інфекції, в якій стало превалювати зараження при внутрішньовенному введенні наркотиків. У результаті за поширеністю, шкодою здоров'ю населення й економічними втратами держави вірусні гепатити вийшли на одне з перших місць серед інфекційних захворювань. Підкреслено, що розвиток інфекційного або соматичного захворювання на тлі хронічного вірусного гепатиту вимагає більш уважного підходу й ретельної медикаментозної корекції, оскільки їх перебіг і прогноз можуть значно погіршуватися. Наведено випадок вірусного гепатиту А, який перебігав на тлі не діагностованої раніше НСV-інфекції та закінчився летально. Обтяжливими факторами в розвитку гепатиту є вживання алкоголю, використання гепатотоксичних препаратів тощо. Провідними патогенетичними предикторами гострої печінкової недостатності є ендотоксемії, дефіцит білків і факторів згортання крові. Ендотоксемії стають причиною поліорганної недостатності, зокрема енцефалопатії, а дефіцит факторів згортання крові - коагулопатії з тяжким, навіть фатальним геморагічним синдромом. При цирозі печінки прогноз погіршується за наявності асциту, жовтяниці й низького рівня сироваткового альбуміну - основних показників печінкової недостатності. Отже, вірусний гепатит є величезним тягарем для здоров’я людей, тому необхідно розширити прості й ефективні програми скринінгу парентеральних гепатитів, що дасть змогу виявляти інфікованих і призначати їм противірусну терапію.REFERENCES


1. World Health Organization. Global Hepatitis Report, 2018. Geneva: WHO, 2018.− URL: http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255017/WHO−HIV−2018.06−eng.pdf?sequence=1

2. VOZ. Gepatit S. Osnovnye fakty. 2 oktyabrya 2018 g.− URL: http://www.who.int/ru/news−room/fact−sheets/detail/hepatitis−c

3. Progress report on access to hepatitis C treatment. Focus on overcoming barriers in low− and middle−income countries. March 2018. World Health Organization 2018.− URL: http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/260445/WHO−CDS−HIV−18.4−eng.pdf?sequence=1

4. World Health Organization. Global Hepatitis Report, 2017. Geneva: WHO, 2017.− URL: http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255017/WHO−HIV−2017.06−eng.pdf?sequence=1

5. VOZ. Gepatit S. Osnovnye fakty. 2 oktyabrya 2018 g.− URL: http://www.who.int/ru/news−room/fact−sheets/detail/hepatitis−c

6. Polaris Observatory HCV Collaborators. Global prevalence and genotype distribution of hepatitis C virus infection in 2015: a modelling study // Lancet Gastroenterol Hepatol.− 2017.− Vol. 2 (3).− P. 161−176.

7. Marcellin R. Hepatitis B and Hepatitis C in 2009 / R. Marcellin // Liver Int.− 2009.− Vol. 29 (1).− R. 1−8.

8. Acute hepatitis C virus infection: a chronic problem / J. T. Blackard, M. T. Shata, N. J. Shire, K. E. Sherman // Hepatology.− 2008.− Vol. 47 (1).− P. 321−331.

9. Fulminant hepatitis associated with hepatitis A virus superinfection in patients with chronic hepatitis C / S. Vento, T. Garofano, C. Renzini [et al.] // N. Engl. J. Med.− 1998.− Vol. 338.− P. 286−290.

10. Burnevich E. Z. Pechenochnaya entsefalopatiya pri tsirroze pecheni / E. Z. Burnevich, T. N. Lopatkina, M. S. Krasnova // Gepatologicheskii forum.− 2008.− № 2.− S. 19−24.

11. Klyuchareva A. A. Ful'minantnyi gepatit virusnoi etiologii / A. A. Klyuchareva.− Minsk: BelGIUV, 2000.− 200 s.

12. Malii V. P. Ostraya pechenochnaya nedostatochnost' u bol'nykh virusnymi gepatitami i gerpesvirusnymi infektsiyami / V. P. Malii, D. V. Mal'tsev.− Khar'kov: Shchedra sadiba plyus, 2014.− 216 s.Завантажити статтю в форматі PDF (125 KB)
Наверх