Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

№1' 2021p.

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ
DOI (https://doi.org/10.37436/2308-5274-2021-1-14)

ДАКРІОЦИСТИТИ ЯК ОТОЛАРИНГОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА: ВЛАСНИЙ ДОСВІД ЛІКУВАННЯ

С. О. САМУСЕНКО1, доц. І. В. ФІЛАТОВА2
1 КПН "Міська клінічна лікарня № 30" ХМР, Харків
2 Харківська медична академія післядипломної освіти, Україна

Проаналізовано актуальну проблему хірургічного лікування дакріоциститів в отоларингологічній практиці. Досліджено характеристики контингенту хворих, основні риногенні фактори та особливості перебігу дакріоциститів. Показано ефективність індивідуального підходу до планування операції за загальновизнаною методикою. Установлено основні критерії ефективності етапів хірургічного лікування.

Ключові слова: дакріоцистит, ендоназальна ендоскопічна дакріоцисториностомія, риногенні чинники, стентування, хірургічне лікування, епіфора, сльозотеча.

ДАКРИОЦИСТИТЫ КАК ОТОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА: СОБСТВЕННЫЙ ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ

С. О. САМУСЕНКО, И. В. ФИЛАТОВА

Проанализирована актуальная проблема хирургического лечения дакриоциститов в отоларингологической практике. Исследованы характеристики контингента больных, основные риногенные факторы и особенности течения дакриоциститов. Показана эффективность индивидуального подхода к планированию операции по общепризнанной методике. Установлены основные критерии эффективности этапов хирургического лечения.

Ключевые слова: дакриоцистит, эндоназальная эндоскопическая дакриоцисториностомия, риногенные факторы, стентирование, хирургическое лечение, эпифора, слезотечение.

DACRYOCYSTITIS AS AN OTOLARYNGOLOGICAL PROBLEM: OWN TREATMENT EXPERIENCE

S. O. SAMUSENKO, I. V. FILATOVA

The actual problem of surgical treatment of dacryocystitis in otolaryngological practice has been analyzed. The characteristics of the contingent of patients, main rhinogenic factors and features of the dacryocystitis course were studied. The effectiveness of an individual approach to surgery planning according to the generally accepted method has been shown. The main criteria for the effectiveness of the surgical treatment stages have been established.

Key words: dacryocystitis, endonasal endoscopic dacryocystorhinostomy, rhinogenic factors, stenting, surgical treatment, epiphora, lacrimation.
REFERENCES


1. 1. Khamidov B. Kh., Ochildiev M. B., Khudoerov N. Kh. The significance of some physical methods to optimize the treatment process for diseases ear, throat and nose. European research: Innovation in science, education and technology. London, 2018. P. 142−143.

2. Khirurgicheskoe lechenie zabolevanii polosti nosa i okolonosovykh pazukh s ispol'zovaniem KT−navigatsii u detei / N. S. Grachov i dr. // Rossiiskaya rinologiya. 2014. № 3 (70). S. 40−43.

3. Kosakіvs'ka І. A., Kras'ko O. P. Rezul'tati doslіdzhennya bakteritsidnoї dії visokochastotnogo strumu pri vikoristannі bіpolyarnikh otolaringologіchnikh elektroіnstrumentіv // Zhurn. vushnikh, nosovikh ta gorlovikh khvorob. 2017. № 3. S. 68−69.

4. Kostrovs'kii A. N., Kostrovs'ka K. O. Efektivnіst' endonazal'noї endoskopіchnoї dakrіotsistorinostomії z bіkanalіkulyarnim drenuvannyam // Zhurn. vushnikh, nosovikh ta gorlovikh khvorob. 2018. №3. S. 54.

5. Levits'ka S. A. Sindrom nіmogo sinusu // Zhurn. vushnikh, nosovikh ta gorlovikh khvorob. 2018. № 3. S. 61−62.

6. Codere F., Denton P., Corona J. Endonasal dacryocystorhinostomy: a modified techniq with preservation of the nasal and lacrimal mucosa // Ophthal. Plast. Reconstr. Surg. 2010. Vol. 26, № 3. P. 161−164. https://doi.org/10.1097/iop.0b013e3181b80af6

7. Bharangar S., Singh N., Lal V. Endoscopic Endonasal Dacryocystorhinostomy: Best Surgical Management for DCR // Indian J. Otolaryngol. Head Neck Surg. 2012. № 64 (4). R. 366−369. doi: 10.1007/s12070−011−0345−0

8. Shimko Yu. N. Optimizatsiya diagnostiki i lecheniya patologii slezootvodyashchei sistemy na poliklinicheskom etape: avtoref. dis. ... kand. med. nauk: 14.01.03. Moskva, 2011. 23 s.

9. Valieva G. N. Analiz zabolevaemosti, pervichnoi obrashchaemosti i sostava gospitalizirovannykh bol'nykh s patologiei sleznykh organov // Problemy sovremennoi oftal'mologii: sb. nauch. tr. Ufimskogo NII glaznykh boleznei. Ufa, 2006. S. 88−89.

10. Shchuruk O. Z., Shchuruk G. Z., Shchuruk Z. S. Dosvіd khіrurgіchnogo lіkuvannya naslіdkіv stenozu abo obstruktsії nososl'oznogo protoku rіznoї etіologії metodom endonazal'noї endoskopіchnoї dakrіotsistorinostomії // Zhurn. vushnikh, nosovikh ta gorlovikh khvorob. 2018. № 1. S. 83−86.

11. Obodov V. A. Travmaticheskie dakriotsistity // Endoskopicheskaya khirurgiya. Vestn. Orenburgsk. gos. un−ta. 2009. № 12. S. 105−108.

12. Poritskii Yu. V., Boiko E. V. Diagnostika i khirurgicheskoe lechenie zabolevanii i povrezhdenii slezootvodyashchikh putei. SPb, 2013. S. 54−59.

13. Yatrogenії, obumovlenі pomilkami ta pogrіshnostyami v obstezhennі khvorikh z LOR−patologієyu / R. A. Abizov, Ya. V. Shkoba, V. R. Abizov, O. V. Bukhenko // Otorinolaringologіya. 2019. № 1 (2). S. 5−6.

14. Osobennosti lecheniya perelomov stenok lobnykh pazukh u patsientov s travmaticheskimi povrezhdeniyami litsevogo skeleta / R. N. Padalka i dr. // Zhurn. vushnikh, nosovikh і gorlovikh khvorob. 2016. № 5. S. 100.

15. Obodov V. A., Borzenkova E. S., Shlyakhtov M. I. Otdalennye rezul'taty endokhirurgicheskogo lecheniya flegmon sleznogo meshka // Sibirskoe meditsinskoe obozrenie. 2006. № 5. S. 61−62.

16. Izuchenie kachestva zhizni patsientov pri provedenii oftal'mokhirurgicheskikh vmeshatel'stv / A. V. Malyshev i dr. // Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya. 2014. № 5. S. 440.

17. Protokol nadannya medichnoї dopomogi khvorim z gostrim dakrіotsistitom. Dodatok do nakazu MOZ Ukraїni vіd 15.03.2007 № 117. URL: http://medstandart.net/browse/2336

18. Bezshapochnii S. B., Loburets' V. V. Oshchadliva endomіkrorinokhіrurgіya v lіkuvannі porushen' prokhіdnostі sl'ozovіdvіdnikh shlyakhіv // Rinologіya. 2006. № 4. S. 26−33.

19. Bezega N. M., Ryadnova V. V. Otsіnka metodіv ta suchasnii stan khіrurgіchnogo lіkuvannya khronіchnogo dakrіotsistitu // Aktual'nі problemi suchasnoї meditsini. 2018. T. 18, vip. 3. S. 284−288. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apsm_2018_18_3_62

20. Motornyi V. V., Malinovskii G. F. Rol' rinopatologii v etiologii slezotecheniya i zabolevaniya slezootvodyashchikh putei // Zdravookhranenie Belorussii. 1991. № 8. S. 22−24.

21. Baimenov A. Zh. Obosnovanie klinicheskoi effektivnosti maloinvazivnykh endonazal'nykh khirurgicheskikh podkhodov k sleznomu meshku: avtoref. dis. ... d−ra med. nauk: 14.01.03. Moskva, 2017. 24 s.

22. Nasyrov V. A., Islamov I. M., Medvedev M. A. Sovremennye tendentsii v khirurgicheskom lechenii khronicheskogo gnoinogo dakriotsistita // Prakticheskaya meditsina. 2012. № 6 (12). URL: http://pmarchive.ru/sovremennye−tendencii−v−xirurgicheskom−lechenii−xronicheskogo−gnoinkgo−dakriocistita/

23. Morfologicheskie osobennosti slizistoi obolochki polosti nosa i sleznogo meshka pri neprokhodimosti slezootvodyashchikh putei / G. M. Nikol'skaya, G. A. Abdurakhmanov, V. G. Beloglazov E. L. At'kova // Vestn. oftal'mologii. 2006. № 5. S. 10−12.

24. Maloinvazivnye vmeshatel'stva pri dakriostenoze: sovremennye tendentsii / E. L. At'kova, V. D. Yartsev, N. N. Krakhovetskii, A. O. Root // Vestn. oftal'mologii. 2014. T. 130. № 6. S. 89−97.

25. Wang L., Chen D., Wang Z. New technique for lacrimal system intubation // Am. J. Ophthalmol. 2006. Vol. 142. P. 252−258.

26. Znachennya zmіn vnutrіshn'onosovikh struktur u patogenezі khronіchnogo dakrіotsistitu і osoblivostі endoskopіchnogo khіrurgіchnogo lіkuvannya / S. K. Boєnko, O. І. Klimov, O. O. Talalaєnko, O. O. Mіnaєv // Meditsina transportu Ukraїni. 2010. № 3 (35). URL: http://www.mztu.com.ua/svizhij_nomer.php?nid=35

27. Barinova N. P. Dakriotsistity u detei: sovremennyi algoritm lecheniya. 2015. URL: http://health−ua.com/wp−content/uploads/2015/11/28−29.pdf

28. Morfologicheskii analiz protsessov reparatsii v oblasti dakriostomy posle endoskopicheskoi endonazal'noi dakriotsistorinostomii / E. L. At'kova i dr. // Vestn. oftal'mologii. 2016. № 6. S. 89−97.

29. Bezshapochnii S. B., Loburets' A. V., Loburets' V. V. Optimіzatsіya vedennya patsієntіv z khronіchnim rinosinusitom, shcho zaznali endoskopіchnogo rinosinusokhіrurgіchnogo vtruchannya // Otorinolaringologіya. 2018. № 1 (1). S. 26.

30. Outcomes after endoscopic dacryocystorhinostomy without mucosal flap preservation: Vijay // R. Ramakrishnan et al. // Amer. J. Rhinol. 2007. Vol. 21, № 6. P. 753−755. https://doi.org/10.2500/ajr.2007.21.3095Завантажити статтю в форматі PDF (2 MB)
Наверх