Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

№4' 2018p.

ЕНДОКРИНОЛОГІЯ

ЗАСТОСУВАННЯ ІНГІБІТОРІВ ФОСФОДІЕСТЕРАЗИ ТИПУ 5 У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 2−го ТИПУ ТА ЕРЕКТИЛЬНОЮ ДИСФУНКЦІЄЮ

Канд. мед. наук В. Є. ЛУЧИЦЬКИЙ
ДУ "Інститут ендокринології та обміну речовин імені В. П. Комісаренка НАМН України", Київ, Україна

Досліджено ефективність застосування інгібіторів фосфодіестерази типу 5 у чоловіків із цукровим діабетом 2−го типу та еректильною дисфункцією. Препарати призначалися на вимогу за 40−60 хв до статевого акту за відсутності протипоказань. Прийом силденафілу, тадалафілу, варденафілу призвело до достовірного покращення показника "Еректильна функція". Побічні реакції виникали у невеликої кількості пацієнтів, мали легкий ступінь вираженості та не потребували припинення прийому препарату.

Ключові слова: цукровий діабет 2−го типу, еректильна дисфункція, інгібітори фосфодіестерази.

ПРИМЕНЕНИЕ ИНГИБИТОРОВ ФОСФОДИЭСТЕРАЗЫ ТИПА 5 У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2−го ТИПА И ЭРЕКТИЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИЕЙ

В. Е. ЛУЧИЦКИЙ

Исследована эффективность применения ингибиторов фосфодиэстеразы типа 5 у мужчин с сахарным диабетом 2−го типа и эректильной дисфункцией. Препараты назначались по требованию за 40−60 мин до полового акта при отсутствии противопоказаний. Прием силденафила, тадалафила, варденафила привело к достоверному улучшению показателя "Эректильная функция". Побочные реакции возникали у небольшого количества пациентов, носили легкую степень выраженности и не требовали отмены препарата.

Ключевые слова: сахарный диабет 2−го типа, эректильная дисфункция, ингибиторы фосфодиэстеразы.

THE USE OF PHOSPHODIESTERASE TYPE 5 INHIBITORS IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS AND ERECTILE DYSFUNCTION

V. Ye. LUCHYTSKYI

This research deals with the study of the effectiveness of type 5 phosphodiesterase inhibitors in men with type 2 diabetes mellitus and erectile dysfunction. Drugs were prescribed on demand 40−60 minutes before sexual intercourse in the absence of contraindications. Admission of Sildenafil, Tadalafil, Vardenafil has led to a possible improvement of the indicator «Erectile function». Side−effects occurred in a small number of patients, were mild in severity and did not require withdrawing the drug.

Key words: type 2 diabetes mellitus, erectile dysfunction, phosphodiesterase inhibitors.


Завантажити статтю в форматі PDF (146 KB)
Наверх