РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ
Головний редактор професор Євген Валентинович КРИШТАЛЬ

І. Г. БЕРЕЗНЯКОВ, професор
В. В. БОЙКО, чл.‑кор. НАМН України
Л. Ф. БУРЛАЧУК, академік НАПН України
M. M. ВЕЛИГОЦЬКИЙ, професор
Н. ДЖ. ҐАДЖИЄВ, професор (Азербайджанська Республіка)
А. М. ГОЛЬЦЕВ, академік НАН України
І. А. ГРИГОРОВА, професор
Б. М. ДАЦЕНКО, професор
Ю. А. ДЬОМІН, професор
А. ЖЕХОНЕК, MD, PhD, associate professor (Польща)
П. ЙОУСІЛАТІ, MD, PhD, professor (Фінляндія)
М. І. КОЗУБ, професор

М. О. КОРЖ, професор
О. М. КОРЖ, професор
М. М. КОЧУЄВА, професор
І. Ю. КУЗЬМІНА, професор
Й. ЛАУРІЛА, MD, PhD, professor (Фінляндія)
В. М. ЛІСОВИЙ, чл.‑кор. НАМН України
А. В. ЛУПИР, доктор медичних наук
Н. І. МАКЄЄВА, професор
В. П. МАЛИЙ, професор
Б. В. МИХАЙЛОВ, професор
О. К. ПОПСУЙШАПКА, професор
О. M. ХВИСЮК, професор
Д. В. ЩУКІН, професор

Відповідальний секретар канд. мед. наук А. В. РОГОЖИН
Наверх