Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

№3' 2020p.

ХІРУРГІЯ
DOI (https://doi.org/10.37436/2308-5274-2020-3-4)

ПОКАЗАННЯ ДО ПАНКРЕАТОДУОДЕНАЛЬНОЇ РЕЗЕКЦІЇ У ЛІКУВАННІ УСКЛАДНЕНИХ ФОРМ ХРОНІЧНОГО ПАНКРЕАТИТУ

Проф. М. М. ВЕЛИГОЦЬКИЙ, доц. С. Е. АРУТЮНОВ, канд. мед. наук М. В. КЛИМЕНКО, канд. мед. наук К. Е. ШАМУН
Харківська медична академія післядипломної освіти, Україна

Подано результати лікування ускладнених форм хронічного панкреатиту у хворих, яким виконано панкреатодуоденальну резекцію. Показаннями до операції були виражений фібрознозапальний процес у ділянці головки підшлункової залози, неможливість виключення розвитку онкологічного процесу на тлі хронічного панкреатиту, ускладнення, що розвинулися (жовчна, портальна гіпертензія, дуоденальний стаз). Виявлено післяопераційні ускладнення: біохімічний витік, панкреатичну фістулу (тип В), гастростаз.

Ключові слова: ускладнені форми хронічного панкреатиту, панкреатодуоденальна резекція, фі брознозапальний процес, панкреатична фістула.

ПОКАЗАНИЯ К ПАНКРЕАТОДУОДЕНАЛЬНОЙ РЕЗЕКЦИИ В ЛЕЧЕНИИ ОСЛОЖНЕННЫХ ФОРМ ХРОНИЧЕСКОГО ПАНКРЕАТИТА

Н. Н. ВЕЛИГОЦКИЙ, С. Э. АРУТЮНОВ, М. В. КЛИМЕНКО, К. Э. ШАМУН

Представлены результаты лечения осложненных форм хронического панкреатита у больных, которым выполнена панкреатодуоденальная резекция. Показаниями к операции были выраженный фиброзно−воспалительный процесс в области головки поджелудочной железы, невозможность исключения развития онкологического процесса на фоне хронического панкреатита, развившиеся осложнения (желчная, портальная гипертензия, дуоденальный стаз). Выявлены послеоперационные осложнения: биохимическая утечка, панкреатическая фистула (тип В), гастростаз.

Ключевые слова: осложненные формы хронического панкреатита, панкреатодуоденальная резекция, фиброзно−воспалительный процесс, панкреатическая фистула.

INDICATIONS FOR PANCREATODUODENAL RESECTION IN TREATMENT OF CHRONIC PANCREATITIS COMPLICATED FORMS

М. М. VELYGOTSKY, S. E. ARUTYUNOV, M. V. KLYMENKO, K. E. SHAMOUN

The results of treatment of chronic pancreatitis complicated forms in the patients, underwent pancreatoduodenal resection have been presented. Indications for surgery were as follows: the expressed fibro−inflammatory process in the pancreas head site, inability to exclude the development of cancer on the background of chronic pancreatitis, complications (bile, portal hypertension, duodenal stasis). Post−surgery complications, manifested in biochemical leakage, pancreatic fistula (type B), gastrostasis were revealed.

Key words: complicated forms of chronic pancreatitis, pancreatoduodenal resection, fibro−inflammatory process, pancreatic fistula
REFERENCES


1. Beger H. G. Benign tumors of the pancreas−radical surgery versus parenchyma−sparing local resection − the challenge facing surgeons // J. Gastrointest. Surg. 2018. № 22 (3). P. 562−566. doi: https://doi.org/10.1007/s11605−017−3644−2

2. Veligotskii N. N., Veligotskii A. N. Obstruktivnye zabolevaniya organov pankreatoduodenal'noi zony: monogr. Khar'kov, 2015. 135 s.

3. Elastografіya zsuvnoї khvilі v otsіntsі morfologіchnikh zmіn pіdshlunkovoї zalozi pri khronіchnomu pankreatitі / O. M. Babіi ta іn. // Klіnіchna khіrurgіya. 2019. № 86 (1). S. 10−12. doi: https://doi.org/10.26779/2522−1396.2019.01.10

4. Parkhisenko Yu. A., Kalashnik R. S. Khirurgicheskaya taktika pri khronicheskom kal'kuleznom pankreatite // Annaly khirurgicheskoi gepatologii. 2017. № 22 (2). S. 60−72.

5. Veligots'kii M. M., Klimenko M. V. Khronіchnii pankreatit (standarti vedennya ta khіrurgіchne lіkuvannya): navch. posіb. Kharkіv. 2019. 103 s.

6. Shalimov A. A., Kalita N. Ya. Khirurgicheskoe lechenie khronicheskogo pankreatita // Klіnіchna khіrurgіya. 2003. № 1. S. 3.

7. Yekebas E. F., Bogevski D. Long−term Follow−up in Small Duct Chronic Pancreatitis A Plea for Extended Drainage by of The Anterior Aspect of the Pancreas // Ann. Surg. 2006. № 244, Vol. 6. P. 940−948. doi: https://doi.org/10.1097/01.sla.0000246914.25884.e9Завантажити статтю в форматі PDF (294 KB)
Наверх