Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

№1' 2019p.

ХІРУРГІЯ

ДОСВІД КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ ІЗ КАРДІОХІРУРГІЧНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ, ПІСЛЯ ВИКОНАННЯ СЕРЕДИННОЇ СТЕРНОТОМІЇ

Чл.-кор. НАМН України В. В. БОЙКО1, Я. В. ШАФЕР2
1 ДУ "Інститут загальної та невідкладної хірургії імені В. Т. Зайцева НАМНУ", Харків
2 Харківська медична академія післядипломної освіти, Україна

Проаналізовано сучасні літературні дані про ускладнення після серединної стернотомії у пацієнтів із різноманітною кардіохірургічною патологією та результати власного досвіду комплексного хірургічного лікування. Наведено описання корисної моделі для виконання стернорафії.

Ключові слова: серединна стернотомія, стернорафія, післяопераційний гнійний медіастиніт.

ОПЫТ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С КАРДИОХИРУРГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ СРЕДИННОЙ СТЕРНОТОМИИ

В. В. БОЙКО, Я. В. ШАФЕР

Проанализированы современные литературные данные об осложнениях после срединной стернотомии у пациентов с различной кардиохирургической патологией и результаты собственного опыта комплексного хирургического лечения. Приведено описание полезной модели для выполнения стернорафии.

Ключевые слова: срединная стернотомия, стернорафия, послеоперационный гнойный медиастинит.

EXPERIENCE OF COMBINED TREATMENT OF PATIENTS WITH CARDIAC SURGERY PATHOLOGY AFTER PERFORMED MEDIAN STERNOTOMY

V. V. BOIKO, Ya. V. SHAFER

The current published data on the complications after median sternotomy in the patients with various cardiac pathologies and the results of their own experience in a combined surgical treatment have been analyzed. The useful model for the implementation of sternorrhaphy has been described.

Key words: median sternotomy, sternorrhaphy, post−surgery suppurative mediastinitis.


Завантажити статтю в форматі PDF (113 KB)
Наверх