Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

№3' 2018p.

АКУШЕРСТВО І ГІНЕКОЛОГІЯ

ДІАГНОСТИЧНІ КРИТЕРІЇ СИНДРОМУ ПОЛІКІСТОЗНИХ ЯЄЧНИКІВ

Проф. І. Ю. КУЗЬМІНА, М. В. ЖУЛІКОВА
Харківський національний медичний університет, Україна

Проведено обстеження жінок репродуктивного віку із синдромом полікістозних яєчників. На основі отриманих даних клінічного перебігу та особливостей діагностики захворювання розроблено діагностичні критерії цієї патології.

Ключові слова: синдром полікістозних яєчників, гіперандрогенія, ультразвукове дослідження, гіпофізарно−яєчниково−надниркова система.

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ СИНДРОМА ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ

И. Ю. КУЗЬМИНА, М. В. ЖУЛИКОВА

Проведено обследование женщин репродуктивного возраста с синдромом поликистозных яичников. На основе полученных данных клинического течения и особенностей диагностики заболевания разработаны диагностические критерии данной патологии.

Ключевые слова: синдром поликистозных яичников, гиперандрогения, ультразвуковое исследование, гипофизарно−яичниково−надпочечниковая система.

DIAGNOSTIC CRITERIA FOR POLYCYSTIC OVARY SYNDROME

I. Yu. KUZMINA, M. V. ZHULIKOVA

Women of reproductive age with polycystic ovary syndrome were examined. The obtained data of the clinical course and features of the diagnosis of the disease allowed development of diagnostic criteria for this disease.

Key words: polycystic ovary syndrome, hyperandrogenia, ultrasound examination, pituitary−ovarian−adrenal system.


Завантажити статтю в форматі PDF (132 KB)
Наверх