Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

№4' 2019p.

ОФТАЛЬМОЛОГІЯ
DOI (https://doi.org/10.37436/2308-5274-2019-4-19)

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ АФЛИБЕРЦЕПТА У БОЛЬНЫХ С ЭКССУДАТИВНОЙ ФОРМОЙ ВОЗРАСТНОЙ МАКУЛЯРНОЙ ДЕГЕНЕРАЦИИ

Доц. Н. Ю. БАЧУК1, доц. Д. А. ЗУБКОВА2, Д. А. КОНОВАЛОВА3
1 Харьковская медицинская академия последипломного образования
2 Харьковский национальный медицинский университет
3 Медицинский центр амбулаторной офтальмохирургии "ОКО", Харьков, Украина

Отмечены достоверное повышение остроты зрения и уменьшение показателя центральной толщины сетчатки у пациентов с возрастной макулярной дегенерацией после четырехкратной интравитреальной инъекции афлиберцепта в сроке наблюдения 6 месяцев, что подтверждает необходимость систематического введения данного препарата для достижения стабильных функциональных и анатомических результатов.

Ключевые слова: экссудативная возрастная макулярная дегенерация, острота зрения, центральная толщина сетчатки, интравитреальная антиангиогенная терапия.

ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ АФЛІБЕРЦЕПТУ У ХВОРИХ ІЗ ЕКСУДАТИВНОЮ ФОРМОЮ ВІКОВОЇ МАКУЛЯРНОЇ ДЕГЕНЕРАЦІЇ

Н. Ю. БАЧУК, Д. О. ЗУБКОВА, Д. О. КОНОВАЛОВА

Відзначено достовірне підвищення гостроти зору й зменшення показника центральної товщини сітківки у пацієнтів із віковою макулярною дегенерацією після чотирикратної інтравітреальної ін'єкції афліберцепту у строк спостереження 6 місяців, що підтверджує необхідність систематичного введення цього препарату для досягнення стабільних функціональних та анатомічних результатів.

Ключові слова: ексудативна вікова макулярна дегенерація, гострота зору, центральна товщина сітківки, інтравітреальна антиангіогенна терапія.

EXPERIENCE OF AFLIBERCEPT APPLICATION IN PATIENTS WITH EXUDATIVE AGE−RELATED MACULAR DEGENERATION

N. Yu. BACHUK, D. A. ZUBKOVA, D. A. KONOVALOVA

Significant increase in visual acuity and a decrease in the index of central retinal thickness in the patients with age−related macular degeneration after a four−fold intravitreal injection of aflibercept during the 6 months' observation period were noted, that confirms the need for a systematic administration of this drug to achieve stable anatomical results.

Key words: exudative age−related macular degeneration, visual acuity, central retinal thickness, intravitreal antiangiogenic therapy.


РЕФЕРАТ

Вікова макулярна дегенерація є загрозливою патологією, яка поступово призводить до повної втрати центрального зору, що негативно впливає на людину як на фізичному, так і на емоційоному й соціальному рівнях, знижуючи якість життя таких пацієнтів. З метою аналізу анатомічних і функціональних результатів інтравітреальних ін'єкцій афліберцепту у пацієнтів із ексудативною віковою макулярною дегенерацією було проведено проспективное дослідження за участю 47 хворих. Інтравітреальні ін'єкції афліберцепту виконувалися в асептичних умовах операційної тим самим хірургом у дозуванні 2 мг, що становило 0,05 мл препарату. Усім пацієнтам було проведено комплексне офтальмологічне обстеження, яке включало візометрію, автокераторефрактометрію, тонометрію, біомікроскопію й офтальмоскопію в умовах медикаментозного мідріазу, а також оптичну когерентну томографію. Дослідження відбувалося до інтравітреального введення афліберцепту, через місяць після кожної із трьох завантажувальних ін'єкцій, відповідно через 4, 8 і 12 тижнів від початку лікування, а також через 4 тижні після чевертої ін'єкції, яка виконувалася через 8 тижнів після третьої завантажувальної. Загальний термін спостереження пацієнтів становив 24 тижні. Як критерії оцінки анатомічної й функціональної ефективності лікування були прийняті зміни гостроти зору, що максимально коригувалася, а також зміни центральної товщини сітківки за даними оптичної когерентної томографії. Результати лікування показали достовірне збільшення гостроти зору пацієнтів із найбільш значущим підвищенням показника на 12-му тижні від початку терапії, а також до статистично значущого зменшення центральної товщини сітківки протягом 6 місяців спостереження. Очевидно, що для досягнення стабільних результатів лікування необхідне систематичне використання цього препарату.REFERENCES


1. Global prevalence of age−related macular degeneration and disease burden projection for 2020 and 2040: a systematic review and meta−analysis / Wan Ling Wong, Xinyi Su, Xiang Li [et al.].− URL: www.thelancet. com/lancetgh Vol 2 February 2014

2. Bikbov M. M. Vozrastnaya makulyarnaya degeneraciya / M. M. Bikbov, R. R. Fajzrahmanov, A. L. Yarmuhametova.− M.: Aprel, 2013.− 196 s.

3. Treatment of Exudative Age−related Macular Degeneration: Focus on Aflibercept / A. Garcia−Layana, M. S. Figueroa, J. Araiz [et al.] // Drugs Aging.− 2015.− Vol. 32 (10).− P. 797−807.− doi: 10.1007/ s40266−015−0300−y.Review

4. Risk Factors and Biomarkers of Age−Related Macular Degeneration / G. Lambert Nathan, K. Malkit Singh, E. l. Hanan [et al.] // ProgRetin Eye Res.− 2016.− Vol. 54.− P. 64−102.− doi: 10.1016/j.preteyeres.2016.04.003

5. Arnold J. J. Age−related macular degeneration: antivascular endothelial growth factor treatment / J. J. Arnold // BMJ Clin. Evid.− 2016.− 0701.

6. Farnoodian M. Negative Regulators of Angiogenesis, Ocular Vascular Homeostasis, and Pathogenesis and Treatment of Exudative AMD / M. Farnoodian, C. M. Sorenson, N. Sheibani // J. Ophthalmic Vis. Res.− 2018.− Vol. 13 (4).− P. 470−486.− doi: 10.4103/ jovr.jovr_67_18

7. Cost and Selection of Ophthalmic Anti−Vascular Endothelial Growth Factor Agents / E. Li, P. B. Greenberg, I. Voruganti, M. G. Krzystolik // R I Med. J.− 2016.− Vol. 99 (5).− P. 15−17.

8. A single−arm, investigator−initiated study of the efficacy, safety and tolerability of intravitrealaflibercept injection in subjects with exudative age−related macular degeneration, previously treated with ranibizumab or bevacizumab: 6−month interim analysis / R. P. Singh, S. Srivastava, J. P. Ehlers [et al.] // Br. J. Ophthalmol.− 2014.− Vol. 98, Suppl. 1.− P. 22−27.− doi: 10.1136/ bjophthalmol−2013−304798

9. Intravitreal combination of dexamethasone sodium phosphate and bevacizumab in the treatment of exudative AMD / N. Vakalis, G. Echiadis, A. Pervena [et al.] // Sci. Rep.− 2015.− Vol. 27 (5).− P. 8627.− doi: 10.1038/srep08627

10. Systemic levels of vascular endothelial growth factor before and after intravitreal injection of aflibercept or ranibizumab in patients with age−related macular degeneration: a randomised, prospective trial / C. Zehetner, M. T. Kralinger, Y. S. Modi [et al.] // Acta Ophthalmol.− 2015.− Vol. 93 (2).− P. 154−159.− doi: 10.1111/aos.12604

11. TREX−AMD Study Group.Prospective Trial of Treatand−Extend versus Monthly Dosing for Neovascular Age−Related Macular Degeneration: TREX−AMD 1−Year Results / C. C. Wykoff, D. E. Croft, D. M. Brown [et al.] // Ophthalmology.− 2015.− Vol. 122 (12).− P. 2514−2522.− doi: 10.1016/j.ophtha.2015.08.009

12. Chia K. J. W. The Impact of Switching Anti−Vascular Endothelial Growth Factor Therapy in the Management of Exudative Age−Related Macular Degeneration / K. J. W. Chia, D. V. Gunasekeran, A. Laude // Ophthalmic. Surg. Lasers Imaging Retina.− 2017.− Vol. 48 (10).− P. 859−869.− doi: 10.3928/23258160−20170928−14

13. Outcomes of patients with exudative age−related macular degeneration treated with antivascular endothelial growth factor therapy for three or more years: A Review of Current Outcomes / V. L. Qin, J. Young, F. Q. Silva [et al.] // Retina.− 2018.− Vol. 38 (8).− P. 1500−1508.− doi: 10.1097/IAE.0000000000001753

14. Individualized management of patients with exudative AMD, IOI protocol: Injection−observationalindividualization / O. Semoun, S. Y. Cohen, M. Srour [et al.] // J. Fr. Ophtalmol.− 2017.− Vol. 40 (3).− P. 169−176.− doi: 10.1016/j.jfo.2016.12.003

15. Switching to aflibercept among patients with treatmentresistant neovascular age−related macular degeneration: a systematic review with meta−analysis / K. Spooner, T. Hong, W. Wijeyakumar, A. A. Chang // Clin. Ophthalmol.− 2017.− Vol. 6 (11).− P. 161−177.− doi: 10.2147/OPTH.S125676

16. Papadopoulos Z. Aflibercept: A review of its effect on the treatment of exudative age−related macular degeneration / Z. Papadopoulos // Eur. J. Ophthalmol.− 2019.− Vol. 29 (4).− P. 368−378.− doi: 0.1177/1120672119832432

17. One−year outcomes of fixed treatment of intravitrealaflibercept for exudative age−related macular degeneration and the factor of visual prognosis / A. Ono, C. Shiragami, S. Manabe [et al.] // Medicine (Baltimore).− 2018.− Vol. 97 (31).− e11737.− doi: 10.1097/MD.0000000000011737

18. Aflibercept after ranibizumabintravitreal injection in exudative age−related macular degeneration: The ARI2 Study / R. Blanco−Garavito, C. Jung, J. Uzzan [et al.] // Retina.− 2018.− Vol. 38 (12).− P. 2285−2292.− doi: 10.1097/IAE.0000000000001928

19. Clinicaland electrophysiological evaluation after intravitrealziv−aflibercept for exudastive age−related macular degeneration / J. R. de Oliveira Dias, G. C. de Andrade, V. F. Kniggendorf [et al.] // Retina.− 2017.− Vol. 37 (8).− P. 1499−1507.− doi: 10.1097/ IAE.0000000000001385

20. A single−arm, investigator−initiated study of the efficacy, safety, and tolerability of intravitrealaflibercept injection in subjects with exudative age−related macular degeneration previously treated with ranibizumab or bevacizumab (ASSESS study): 12−month analysis / R. P. Singh, S. K. Srivastava, J. P. Ehlers [et al.] // Clin. Ophthalmol.− 2015.− Vol. 22 (90).− P. 1759−1766.− doi: 10.2147/OPTH.S87043

21. Response to Aflibercept Therapy in Three Types of Choroidal Neovascular Membrane in Neovascular AgeRelated Macular Degeneration: Real−Life Evidence in the Czech Republic / J. Nemcansky, A. Stepanov, M. Koubek [et al.] // J. Ophthalmol.− 2019.− Vol. 10.− 2635689.− doi: 10.1155/2019/2635689Завантажити статтю в форматі PDF (437 KB)
Наверх