Неврологія

Зінченко О. К., Кас І. В., Петухова І. С., Устименко Т. П.
Етапи реабілітації пацієнтів із гострим порушенням мозкового кровообігу
56 - 62
Войтюк А. О., Літовченко Т. А.
Порівняльний аналіз нейрофізіологічних особливостей у жінок і чоловіків молодого віку, які страждають на епілепсію
63 - 66
Шматько Ю. В., Бондар О. Б., Степанченко К. А.
Цереброваскулярні порушення у пацієнтів із COVID−19
67 - 72
Григорова І. А., Тесленко О. О., Тихонова Л. В.
Клініко−патогенетичні особливості віддаленого періоду легкої черепно−мозкової травми
55 - 59
Логвіненко Г. В., Волошина М. І.
Особливості міофасціального больового синдрому шийної локалізації у пацієнтів молодого віку з переднім положенням голови
60 - 62
Літовченко Т. А., Бородай О. М., Кас Ю. В.
Особливості клінічних проявів посттравматичних нейропатій i плексопатій внаслідок вогнепальних та невогнепальних ушкоджень кінцівок
45 - 48
Черненко М. Є.
Про необхідність створення персоналізованих програм реабілітації пацієнтів із демієлінізуючою патологією
49 - 52
Літовченко Т. А., Сухоносова О. Ю., Екзархова А. І., Оленич В. Б.
Аналіз клініко−анамнестичних показників у дітей різних вікових груп, хворих на епілепсію
42 - 47
Абдуллаев Р. Я., Ибрагимова К. Н., Мамедов И. Г., Абдуллаев Р. Р.
Дегенеративная болезнь дисков у лиц молодого возраста. Методы медицинской визуализации
48 - 52
Куфтеріна Н. С.
Особливості психоемоційних порушень у пацієнтів молодого віку, які страждають на хронічні радикулопатії вертеброгенного генезу
52 - 55
Григорова І. А., Єскин О. Р., Водоп’янов В. А.
Патогенетичний предиктор ендотеліальної дисфункції у хворих із кардіоемболічними та атеротромботичними транзиторними ішемічними атаками
67 - 71
Куфтеріна Н. С.
Особливості стану вегетативної нервової системи і церебральної нейродинаміки у молодих пацієнтів із хронічними вертеброгенними больовими синдромами
72 - 76
Черненко М. Є.
Когнітивні порушення при нейродегенеративній патології як показник нейропластичності у психоневрологічній моделі адаптації хворих
77 - 83
Товажнянская Е. Л., Каук О. И., Соловьева Е. Т., Лапшина И. А., Реминяк Ю. К.
Редкий клинический случай манифестации болезни Вильсона в раннем детском возрасте
49 - 54
Танцура Л. М., Петренко В. Н.
Особенности церебральной гемодинамики и биоэлектрической активности головного мозга у детей с черепно−мозговой травмой
55 - 59
Симоненко Г. Г., Дубініна Л. В., Мокринський Р. А., Жогов С. В., Стефанюк М. О.
Досвід проведення системного тромболізису при ішемічному інсульті у хворих похилого віку
49 - 52
Черненко М. Є.
Проблема нейрогенезу в умовах терапії нейрозапального/нейродегенеративного процесу
53 - 56
Петренко В. Н.
Характеристика нарушений вегетативной нервной системы у детей после перенесенной закрытой черепно−мозговой травмы различной степени тяжести
57 - 61
Сухоносова О. Ю.
Результати створення бази даних дітей із пароксизмальними станами у Харківській області та перспективи її застосування
70 - 74
Яворская В. А., Гребенюк А. В., Северин Ю. В.
Современные данные об оптиконевромиелите, или болезни Девика
47 - 53
Флорикян В. А., Завальная Е. П.
Острые и хронические нарушения церебрального венозного кровообращения
53 - 58
Кулик О. В.
Динаміка клініко−неврологічних показників у хворих із посткоматозними порушеннями свідомості при тяжкій черепно−мозковій травмі
59 - 65
Григорова И. А.
Системные нарушенияу у больных рассеянным склерозом
45 - 49
Кулик О. В.
Характеристика даних нейровізуалізаційних досліджень у пацієнтів із посттравматичними розладами свідомості
50 - 54
Григорова И. А., Резниченко Е. К.
Психогенная кардиалгия как следствие учебного стресса и ее лечение
55 - 59
Сухоносова О. Ю.
Аналіз причин формування фармакорезистентності епілепсії у дітей та шляхи її подолання
57 - 60
Горіщак С. П.
Актуальні питання класифікації хребетно−спинномозкових травм
61 - 63
Григорова И. А., Резниченко Е. К., Каширина А. В., Хохлов М. А.
Эффективность препарата кальциевой соли гопантеновой кислоты в лечении когнитивных нарушений при эпилепсии
68 - 73
Кулик О. В.
Патофізіологічні аспекти гострої черепно−мозкової травми як підґрунття для визначення можливостей відновлення функцій мозку
74 - 77
Некрасова Н. О.
Особливості клінічного перебігу спондилогенної вертебробазилярної недостатності в осіб молодого віку
78 - 83
Григорова И. А., Тесленко О. А., Тихонова Л. В., Григоров С. Н., Куфтерина Н. С.
Пути повышения качества жизни пациентов с болевым синдромом и дисфагией различной этиологии
78 - 85
Школьник В. М., Фесенко Г. Д.
Прогнозування ризику пролонгації інвалідності у віддаленому періоді черепно−мозкової травми
86 - 88
Логвиненко А. В.
Качество сна у пациентов с синдромом позвоночной артерии
61 - 64
Сухоносова О. Ю.
Сравнительный анализ показателей заболеваемости и распространенности патологий нервной системы и эпилепсии среди детского населения Украины и Харьковской области
65 - 69
Яворская В. А., Бондарь О. Б., Скорый А. Ю., Краснорудская Т. В., Володарская Н. М., Афанасьев Д. Г.
Нейрофизиологический аспект метаболической терапии хронической церебральной ишемии
67 - 72
Логвиненко А. В.
Анатомо−физиологические предпосылки развития синдрома позвоночной артерии
73 - 76
Яворская В. А., Гребенюк А. В., Кривчун С. А., Анисенкова В. Ю.
Хроническая церебральная окклюзирующая васкулопатия (болезнь Мойя−Мойя)
65 - 67
Григорова И. А., Новак А. С.
Клинико−диагностические аспекты легкой черепно−мозговой травмы
68 - 71
Морозова О. Г., Ярошевский А. А., Здыбский В. И., Логвиненко А. В.
Использование комплексной терапии для коррекции вестибулярных нарушений у пациентов с синдромом позвоночной артерии
72 - 76
Тондий О. Л., Завальная Е. П., Коренев С. Н.
Немедикаментозные методы лечения болевых синдромов в структуре немоторных проявлений начальных стадий болезни Паркинсона
57 - 60
Шиян Д. Н.
Моделирование трехмерного изображения мозжечка и его ядер в нейрохирургической практике
61 - 64
Симоненко Г. Г.
Використання ЕРІ у комплексній оцінці нейропсихологічного статусу студентів
64 - 69
Григорова И. А., Тесленко О. А., Григорова А. А., Тихонова Л. В., Погребняк Е. А.
Опыт комплексного лечения болевого синдрома на фоне дисфагий
61 - 67
Каук О. И.
Наследственные полиневропатии как фактор статокинетических нарушений у детей раннего возраста
68 - 72
Статинова Е. А., Коценко Ю. И., Шульженко Н. А., Кузьменко О. О., Сохина В. С.
Гемодинамические и морфофункциональные особенности ишемического инсульта при атеросклеротическом поражении церебральных артерий
26 - 31
Гримайло В. Н., Литовченко Т. А., Якубенко Ю. В., Маркова Т. В.
Особенности синдрома вегетативной дистонии у пациентов с посттравматической эпилепсией
32 - 35
Литовченко Т. А., Кас И. В., Якубенко Ю. В.
Применение медикаментозных и физиотерапевтических методов лечения при цефалгическом синдроме у пациентов с последствиями черепно−мозговых травм
56 - 60
Товажнянская Е. Л., Каук О. И., Некрасова Н. А., Марковская Е. В., Соловьева Е. Т., Надозирная Е. Н.
Антифосфолипидный синдром и острая цереброваскулярная патология у детей раннего возраста
61 - 65
Флорикян В. А.
Лечение церебральной венозной дисциркуляторной энцефалопатии у пациентов в отдаленном периоде закрытой черепно−мозговой травмы
66 - 70
Черненко М. Є., Вовк В. І.
Розсіяний склероз: сучасні підходи до патогенетичної терапії
58 - 62
Навет Т. И.
Гиперкинезы в патологии детского возраста
63 - 67
Григорова І. А., Куфтеріна Н. С., Григоров С. М.
Клініко−неврологічні особливості порушень мозкового кровообігу в осіб молодого віку
67 - 71
Чередниченко Н. В.
Мозговой нейротрофический фактор BDNF плазмы у пациентов с субкортикальным сосудистым легким когнитивным расстройством: маркерное значение для диагностики и оценки эффективности терапии
71 - 77
Сало С. В.
Биоэлектрическая активность головного мозга детей с задержкой психоречевого развития при активной герпесвирусной инфекции
49 - 53
Якубенко Ю. В.
Визначення якості життя у пацієнтів із наслідками легких черепно−мозкових травм до та після лікування нейрометаболічною терапією
54 - 57
Шунина Н. В.
Структурные изменения и проявления клинических вариантов нарушений сна в отдаленном периоде у пациентов с черепно−мозговой травмой
58 - 61
Кобысь Т. А., Соколова Л. И., Мяловицкая Е. А., Домрес Н. В.
Факторы риска клинической активности и долгосрочный прогноз рецидивирующе−ремиттирующего рассеянного склероза
6 - 11
Гриб В. А., Генык С. И., Чудовская Л. Д., Купновицкая−Сабадош М. Ю.
Эссенциальный тремор
12 - 17
Статинова Е. А., Коценко Ю. И.
Аномалии интрацеребральных и прецеребральных артерий и их роль в развитии ишемического инсульта у пациентов молодого возраста
17 - 20
Литвиненко Н. В., Дельва М. Ю., Чергинец И. А., Пикуль Ю. В., Дельва И. И.
Клиническая мимикрия острых нарушений мозгового кровообращения по ишемическому типу
21 - 25
Товажнянская Е. Л., Безуглова И. О., Дубинская О. И., Каук О. И., Резниченко Е. К., Коряк В. В.
Эндотелиальная дисфункция и цереброваскулярная патология у больных сахарным диабетом
26 - 30
Григорова И. А., Тихонова Л. В., Сало В. И., Ескин А. Р., Некрасова Н. А.
Раритетный случай генерализованного мышечно−дистонического и гиперкинетического синдрома в клинике нервных болезней
31 - 34
Соколова Л. И., Мельник В. С., Савчук А. Н.
Особенности клинической картины ишемического инсульта у пациентов с полиморфизмом 5G/4G гена ингибитора активатора плазминогена первого типа
35 - 39
Корсунская Л. Л., Чуприна Л. А.
Клинический паттерн неврологических проявлений микропролактином гипофиза у женщин репродуктивного возраста
39 - 44
Мироненко Т. В., Яковлева Л. В.
Средства медикаментозной коррекции уровня гомоцистеина и липидного спектра крови у больных ишемическим инсультом в раннем восстановительном периоде
45 - 49
Таряник Е. А.
Анализ показателей поверхностной и стимуляционной электронейромиографии у пациентов с разными формами болезни Паркинсона
49 - 53
Корсунская Л. Л., Иошина Н. Н.
Характеристика синдрома когнитивной дисфункции у больных с посттравматическими кистозными образованиями головного мозга
54 - 57
Ковтун И. И., Литвиненко Н. В.
Эффективность комплексного лечения острого болевого синдрома, обусловленного дискогенной пояснично−крестцовой радикулопатией, с использованием методов психотерапии
58 - 62
Марковская Е. В.
Дисферментемия как маркер тяжести обменных процессов при рассеянном склерозе
5 - 8
Товажнянская Е. Л., Безуглова И. О.
Цереброваскулярная недостаточность и диабетическая энцефалопатия у больных сахарным диабетом 2−го типа
13 - 17
Ярошевский А. А.
Динамика эмоциональных и вегетативных показателей у пациентов с миофасциальными болевыми синдромами шейно−плечевой локализации под влиянием немедикаментозной терапии
17 - 20
Расулова Х. А.
Некоторые молекулярные механизмы развития ишемического инсульта
22 - 29
Михаелян Т. Х.
Лечение недементных когнитивных нарушений и астенических расстройств при дисциркуляторной энцефалопатии
30 - 32
Черненко М. Е.
Альбумин как показатель проницаемости гематоэнцефалического барьера у больных рассеянным склерозом
17 - 20
Завгородняя А. Н.
Структурные особенности сосудистого эндотелия при острых церебральных ишемиях
21 - 24
Товажнянская Е. Л.
Неврологические осложнения первичного гипотиреоза различного генеза
15 - 19
Зинченко Е. К., Шептун А. Н., Маркова Т. В.
Адаптационные возможности церебрального кровотока у больных с артериальной гипотонией различной этиологии
20 - 26
Яворская В. А., Бондарь О. Б., Михаелян Т. Х., Першина Ю. В., Бондарь Б. Е.
Коррекция когнитивных нарушений у больных с сосудистыми церебральными расстройствами
16 - 21
Пелехова О. Л.
Современные представления об идиопатических воспалительных полинейропатиях
22 - 27
Мурашко Н. К., Залесная Ю. Д., Липко В. Г.
Критерии оценки когнитивных нарушений после инсульта
13 - 20
Михаелян Т. Х.
Сравнительная характеристика сосудистых когнитивных нарушений при дисциркуляторной энцефалопатии
21 - 23
Федотова И. Ф.
Анализ клинических проявлений поясничного спинального стеноза
25 - 28
Яворская В. А., Черненко И. И., Федченко Ю. Г.
Оценка качества жизни у пациентов с отдаленными последствиями боевой черепно−мозговой травмы
29 - 31
Товажнянская Е. Л., Безуглова И. О., Наврузов М. Б., Балковая Н. С.
Умеренные когнитивные нарушения при сахарном диабете 2−го типа
6 - 9
Липинская Я. В.
Особенности течения вегетативных пароксизмов при миофасциальной дисфункции шейно−плечевой локализации
10 - 13
Клименко А. В., Бельская И. В.
Особенности лечения вертеброгенных болевых синдромов
15 - 20
Черненко И. И.
Развитие цереброваскулярных нарушений у лиц с последствиями боевой черепно−мозговой травмы
21 - 24
Мищенко Т. С., Овсянникова Н. В., Лебединец В. В.
Факторы риска и клинические особенности у больных с различными подтипами ишемического инсульта
27 - 32
Даценко И. Б., Харченко И. В., Маркова Т. В.
Оптимизация диагностики и тактики лечения эмоционально−поведенческих расстройств у подростков с мозговой дисфункцией
33 - 38
Сысун Л. А., Абдуллаев Р. Я., Ковалева Е. А.
Церебральная гемодинамика при ишемическом инсульте по данным транскраниальной допплерографии
6 - 9
Колесниченко В. А., Федотова И. Ф., Левшин А. А., Феклина И. В.
Динамика неврологического статуса у больных c поясничным спинальным стенозом после хирургического лечения
10 - 14
Федотова И. Ф., Чернышев А. Г., Феклина И. В.
Клинические варианты радикуло−медуллярных расстройств при стенозе позвоночного канала
33 - 36
Исмаилова Н. Ю.
Липанор и растительные масла при лечении липидных нарушений у больных с метаболическим синдромом и сахарным диабетом 2−го типа
36 - 40
Григорова И. А., Сало В. И., Самойлова А. П., Гирька Ю. С., Салуа Агуми
Неврологические проблемы полимиозита−дерматомиозита
34 - 38
Овсянникова Н. В.
Изменение уровня высокочувствительного C−реактивного протеина в зависимости от подтипа ишемического инсульта и тяжести поражения магистральных артерий головы
38 - 42
Абасова Л. И., Ширалиева Р. К., Бахшалиев А. Б.
Применение антагониста рецепторов ангиотензина II эпросартана при коррекции когнитивных нарушений у больных артериальной гипертензией
43 - 45
Ярошевский А. А.
Роль цервикального фактора в генезе головной боли и головокружения
16 - 24
Григорова И. А., Сало В. И., Товажнянская Е. Л., Тихонова Л. В., Кудрявцева А. А.
Нарушения биоэнергетического гомеостаза и общей чувствительности при атеросклеротической дисциркуляторной энцефалопатии
25 - 30
Даценко И. Б., Маркова Т. В., Харченко И. В., Малышева И. В.
Нейродинамическая семиотика эмоционально−поведенческих и личностных расстройств у подростков с мозговой дисфункцией. Сообщение 2. Нейродинамические механизмы формирования и функциональная организация
15 - 22
Березнякова Е. Ю., Троценко О. Б., Шевченко Л. М., Михедько Н. Г.
Гендерные особенности течения эпилепсии
23 - 27
Григорова И. А., Сало В. И., Тихонова Л. В., Черненко А. Г.
Раритетная неврология. Клинический случай синдрома "запертого человека" при ишемическом инсульте
27 - 30
Григорова И. А., Сало В. И., Тесленко О. А., Тихонова Л. В.
Раритетная неврология. Случай краниовертебральной аномалии Клиппеля−Фейля с выраженной гидроцефалией и атрофией вещества головного мозга
14 - 18
Магалов Ш. И., Мусаева А. А.
Церебральные геморрагические осложнения при остром ишемическом инсульте, связанные с антикоагулянтной терапией
18 - 20
Чобанов Р. Э., Лифтиев Р. Б.
Особенности формирования гипертонии у лиц с избыточной массой тела
21 - 24
Даценко И. Б., Маркова Т. В., Харченко И. В.
Нейродинамическая семиотика эмоционально−поведенческих и личностных расстройств у подростков с мозговой дисфункцией. Сообщение 1. Особенности нейрофизиологической диагностики
19 - 25
Алекперов А. М.
Неврологические проявления экстрамедуллярных интрадуральных опухолей спинного мозга
25 - 30
Зинченко Е. К., Климова Е. М., Шевченко Л. М.
Состояние гуморального звена иммунитета у больных артериальной гипотонией различной этимологии
31 - 35
Литовченко Т. А., Григорук М. А., Коровай С. М.
Анализ показателей адаптации вегетативной нервной системы при спинальной родовой травме по данным кардиоинтервалографии
34 - 37
Григорова И. А., Сало В. И., Тихонова Л. В., Хворост В. А.
Раритетная неврология. Хроническое вегетативное состояние
38 - 41
Яворская В. А., Бондарь О. Б., Ибрагимова Е. Л., Кривчун В. М.
Ишемические таламические инфаркты
12 - 15
Луханина Е. П., Карабань Н. В., Калищук−Слободин Т. Н., Березецкая Н. М., Карабань И. Н.
Зависимость двигательных и когнитивных нарушений у больных болезнью Паркинсона от клинических особенностей течения заболевания
16 - 22
Григорова И. А., Сало В. И., Тихонова Л. В., Кудрявцева А. А.
Раритетная неврология. Случай подострого склерозирующего панэнцефалита с мультифокальной мышечной дистонией
22 - 26
Барышевская В. В.
Мигренозные цефалгии: медико−социальные аспекты
27 - 29
Товажнянская Е. Л.
Метаболические аспекты формирования неврологических осложнений при первичном гипотиреозе
13 - 17
Климова Е. М., Литовченко Т. А., Зинченко Е. К., Меркулова О. Ю.
Иммунореактивность у больных с артериальной гипотонией различной этиологии
18 - 21
Товажнянская Е. Л.
Аторвастатин в лечении больных первичным гипотиреозом с неврологическими осложнениями и гиперлипидемией
22 - 26
Даценко И. Б.
Неврологический статус подростков с нарушением формирования личности по органическому типу
27 - 30
Яворская В. А., Бондарь О. Б., Фломин Ю. В.
Как в клинической практике отличить атеросклеротический и кардиоэмболический инсульт?
39 - 48
Шоп И. В.
Особенности лечения больных артериальной гипертензией c сопутствующим ожирением
49 - 50
Григорова И. А., Сало В. И., Черненко А. Г., Тихонова Л. В., Николенко Н. А., Оксюченко Е. В.
Раритетная неврология. Случай костной болезни Педжета с неврологическими расстройствами
41 - 44
Литовченко Т. А., Михедько Н. Г., Маркова Т. В., Малышева И. В., Шунина Н. В.
Нейромедиаторные аспекты эпилепсии: роль индоламиновой системы в эпилептогенезе
45 - 50
Яворская В. А., Пелехова О. Л., Гребенюк А. В., Кривчун С. А.
Нейропатия лицевого нерва
35 - 37
Григорова И. А., Резниченко Е. К., Григорова А. А.
Клинико−диагностические аспекты и роль церебролизина в терапии вестибулярной мигрени
38 - 41
Пасиешвили Л. М., Малик Н. В.
Использование фезама в лечении больных с хроническими расстройствами мозгового кровообращения
42 - 45
Карабань Н. В., Рожкова З. З.
Морфологические и метаболические признаки когнитивных нарушений у пациентов с болезнью Паркинсона
35 - 38
Дроздова И. В.
Нозогении у больных артериальной гипертензией
39 - 44
Даценко И. Б.
Минимальная мозговая дисфункция и эмоционально−поведенческие расстройства у детей и принципы их дифференцированной коррекции
28 - 35
Орос М. М.
Анализ катамнеза больных, перенесших транзиторную ишемическую атаку
36 - 40
Даценко И. Б.
Половое развитие подростков с мозговой дисфункцией и формированием органического расстройства личности тормозного круга
25 - 29
Гаевая М. А.
Некоторые органические и функциональные особенности поражения нервной системы у больных ревматоидным артритом
30 - 33
Даценко И. Б.
Индивидуально−психологические особенности подростков с мозговой дисфункцией и расстройством поведения
38 - 42
Верткин А. Л., Дадыкина А. В., Лукашов М. И.
Тактика догоспитальной помощи при обмороке
43 - 48
Яворская В. А., Фломин Ю. В., Гребенюк А. В., Пелехова О. Л., Лещенко О. К.
Новая международная классификация головных болей: что важно для практики?
36 - 42
Даценко И. Б., Маркова Т. В., Харченко И. В.
Дифференциально−диагностические нейрофизиологические корреляты эмоционально−личностных и поведенческих расстройств у подростков с мозговой дисфункцией
43 - 48
Кожекару Э. А.
Особенности сексуальной дисфункции у мужчин на ранних стадиях гипертонической энцефалопатии
49 - 51
Маньковский Н. Б., Карабань Н. В.
Особенности клинического течения и фармакотерапии болезни Паркинсона на разных этапах развития заболевания
47 - 51
Яворская В. А., Пелехова О. Л., Гребенюк А. В., Кривчун С. А.
Марганцевая токсическая энцефалопатия: патогенез, клиника, лечение
52 - 55
Верткин А. Л., Ткачева О. Н., Новикова И. М., Корсунский С. Б., Гальперин Е. В.
Диабетическая автономная нейропатия. 3. Особенности клинического течения артериальной гипертензии и выбор гипотензивного препарата
56 - 65
Фрицше Л. Н.
Биоэлектрическая активность головного мозга в условиях эмоционального стресса
66 - 69
Бовт Ю. В.
Изменения функционального состояния центральной и церебральной гемодинамики у сельскохозяйственных работников под воздействием шумового производственного фактора
70 - 72
Верткин А. Л., Ткачева О. Н., Торшхоева Х. М.
Диабетическая автономная нейропатия. 2. Диагностика, лечение, прогноз
60 - 66
Говбах И. А.
Эпилепсия и гипертоническая болезнь: параллельная терапия
67 - 72
Верткин А. Л., Ткачева О. Н., Торшхоева Х. М.
Диабетическая автономная нейропатия. 1. Распространенность, патогенез, классификация, клиника
34 - 41
Григорова И. А., Товажнянская Е. Л., Руднева Е. А.
Особенности спонтанной и вызванной биоэлектрической активности головного мозга при гипотиреозе
42 - 44
Родин Ю. В., Штутин А. А., Винокуров Д. Л.
Варианты церебральной гемодинамики после каротидной эндартерэктомии
51 - 53
Реминяк И. В., Бойко Т. П., Костюковская Л. С.
Лечение послеинсультной депрессии
54 - 57
Нестеренко И. Б.
Неврологические нарушения при хроническом приобретенном токсоплазмозе
58 - 60
Грунтовский Г. Х., Болокадзе И. Ф., Попсуйшапка К. А.
Анатомо−функциональные особенности вертеброгенно обусловленной цервикальной миелопатии. Клиника, диагностика, лечение
92 - 94
Тайцлин В. И., Коршняк В. А.
Психовегетативные проявления патологического климакса у женщин и их лечение ципрамилом
95 - 97
Дзяк Л. А., Шульга А. Н., Сук В. М.
Неинвазивные методы диагностики и лечения геморрагических инсультов
65 - 68
Степанченко К. А.
Нарушения вегетативной нервной системы и вариабельность сердечного ритма у больных энтеробиозом
69 - 71
Шимановский Н. Л.
Новые возможности диагностики неврологических заболеваний с помощью гадовиста 1,0
36 - 40
Тайцлин В. И., Волошина Н. П., Богданова И. В., Федосеев С. В.
Миодистонические нарушения при употреблении эфедриноподобных психостимуляторов и их коррекция ботулотоксином
41 - 43
Яворская В. А.
Антифосфолипидный синдром
44 - 47
Григорова И. А., Лещенко К. А.
Мигрень
34 - 39
Дубенко А. Е., Слюсаренко И. Т., Говбах И. А.
Клиника и особенности терапии эпилепсии у лиц пожилого возраста
40 - 45
Григорова И. А., Морозова О. Г., Ярошевский А. А.
Миофасциальные боли
31 - 35
Дзяк Л. А., Рожкова И. В., Голик В. А.
Гипертензивные дисциркуляторные энцефалопатии у женщин с постовариэктомическим синдромом
36 - 41
Джоджуа А. Г., Грищенко С. В.
Распространенность и выраженность прогностических признаков мозгового инсульта среди больных гипертонической болезнью
42 - 47
Колкер И. А.
Применение метода зрительных и слуховых вызванных потенциалов мозга в детской неврологии
48 - 52
Наверх