Хирургия

Усенко О. Ю., Сидюк А. В., Сидюк О. Є., Клімас А. С., Савенко Г. Ю., Тесля О. Т.
Торакоскопічна хірургія великих та інвазивних пухлин середостіння
21 - 24
Клімова О. М., Кравцов О. В., Дроздова Л. А., Курбанов Т. А., Гопко А. О.
Визначення динаміки показників адаптивного імунітету при лікуванні тяжкообпечених
24 - 28
Усенко О. Ю., Сидюк А. В., Клімас А. С., Сидюк О. Є., Савенко Г. Ю., Тесля О. Т.
Сучасні методи хірургічного лікування і післяопераційного знеболення пацієнтів із захворюваннями стравоходу
18 - 23
Кравцов О. В., Козін Ю. І., Курбанов Т. А., Гопко А. О., Галата А. І.
Діагностика і лікування компартмент−синдрому при глибоких опіках
24 - 28
Кравченко В. І., Кравченко І. М., Либавка В. Д., Лазоришинець В. В.
Методи діагностики та результати хірургічного лікування аневризм висхідного відділу та дуги аорти
19 - 23
Помінчук Д. В., Лащенко М. В., Лащенко В. А.
Застосування ліпофілінгу в реконструктивно−пластичній хірургії при реабілітації пацієнток після оперативного етапу лікування раку молочної залози
24 - 29
Бойко В. В., Лихман В. М., Євтушенко Д. О., Шевченко О. М., Меркулов А. О., Ткач С. В., Мирошниченко Д. О., Білодід Є. О., Яцько К. М.
Септикотоксемія та порушення коагуляції при ентеральній недостатності у хворих із гострою непрохідністю кишечника
32 - 36
Усенко О. Ю., Сидюк А. В., Сидюк О. Є., Клімас А. С., Савенко Г. Ю., Тесля О. Т.
Торакоскопічна хірургія пухлин середостіння
37 - 42
Березка М. І., Григорук В. В., Строєв М. Ю.
Проблема надмірної ваги при лікуванні пацієнтів із переломами кісток гомілки
43 - 46
Кравець О. В., Єхалов В. В., Кріштафор Д. А.
Вихідні зміни гемодинаміки та водних секторів організму у пацієнтів із середнім хірургічним ризиком при невідкладній патології органів черевної порожнини
47 - 51
Велигоцький М. М., Горбуліч О. В., Єфіменко С. Г., Павліченко С. А., Лазуткіна О. А., Алексанян К. А.
Шляхи поліпшення діагностики пацієнтів із постхолецистектомічним синдромом
31 - 35
Естрін С. І., Кравченко Т. В., Ковальчук А. О., Акобіров Є. С.
Вплив мезенхімальних стовбурових клітин на ефективність ангіогенезу, стан судинного тонусу, інтенсивність перекисного окислення ліпідів і метаболічну активність кардіоміоцитів при експериментальному інфаркті міокарда
35 - 42
Бойко В. В., Лихман В. М., Мирошниченко Д. О., Шафер Я. В., Ткач С. В., Меркулов А. О., Білодід Є. О., Неділько О. В.
Остеомієліт грудини: діагностика та хірургічне лікування
25 - 28
Бучнєва О. В., Пісклова Ю. В.
Профілактика інтраопераційних ускладнень у пацієнтів із гострим аортальним синдромом
29 - 32
Естрін С. І., Кравченко Т. В., Ковальчук А. О.
Безпосередні результати лікування хворих на рефрактерну стенокардію за допомогою стовбурових клітин
33 - 37
Бойко В. В., Лихман В. М., Шевченко О. М., Меркулов А. О., Ткач С. В., Мирошниченко Д. О., Волченко І. В., Білодід Є. О., Яцько К. М., Гордієнко П. О.
Застосування ентеросорбції для профілактики ендотоксемії при гострій непрохідності кишечника
14 - 17
Велигоцький М. М., Арутюнов С. Е., Клименко М. В., Шамун К. Е.
Показання до панкреатодуоденальної резекції у лікуванні ускладнених форм хронічного панкреатиту
18 - 22
Бойко В. В., Савві С. О., Королевська А. Ю., Битяк С. Ю., Жидецький В. В., Старікова А. Б., Новіков Є. А.
Причини несприятливих наслідків хірургічного лікування пацієнтів зі стенозуючими захворюваннями стравоходу
23 - 27
Бойко В. В., Курбанов Т. А., Кравцов О. В., Мирошниченко М. С., Ісаєв Ю. І.
Морфологічна оцінка ефективності некрофасціотомії та інфільтрації озонованим фізіологічним розчином ділянки глибокого циркулярного опіку шкіри з підлеглими тканинами, ускладненого компартмент−синдромом
28 - 33
Мінухін Д. В., Цивенко О. І., Королевська А. Ю., Тарасенко Л. Г., Мельник Д. Ю., Шкурат А. М.
Особливості дренування плевральної порожнини у хворих із гострою неспецифічною емпіємою плеври
39 - 42
Малоштан О. В., Смачило Р. М., Неклюдов А. О., Кльосова М. О., Волченко О. В., Голобородько М. М., Королевська А. Ю.
Холангіт як системний прояв гострої біліарної інфекції
43 - 47
Кравцов О. В., Шаповал О. В., Ісаєв Ю. І., Цогоєв А. А., Курбанов Т. А.
Досвід застосування мазі на ліпофільній основі "Вундехіл" під час лікування поверхневих опіків
48 - 52
Бойко В. В., Шевченко О. М., Білодід Є. О., Волченко І. В., Кулик І. А., Токарев А. В., Лихман В. М.
Зміни мікрофлори тонкого кишечника у хворих із гострою кишковою непрохідністю
16 - 18
Кравцов О. В., Клімова О. М., Дроздова Л. А., Курбанов Т. А., Гопко А. О.
Можливості імунологічних досліджень в оцінці готовності опікових ран до шкірної пластики
19 - 24
Тимченко М. Є.
Вибір тактики хірургічних втручань у хворих із високим ризиком розвитку неспроможності анастомозів
25 - 28
Бойко В. В., Лихман В. М., Волченко І. В., Шевченко О. М., Ткач С. В., Меркулов А. О., Мірошниченко Д. О., Белодід Є. О.
Прогнозування та профілактика гнійно−запальних ускладнень післяопераційних ран
9 - 12
Лопин Д. О., Рибчинський С. В., Волков Д. Є.
Вплив вибору місця імплантації правошлуночкового електрода на ефективність кардіостимуляції
13 - 17
Рябцев Р. С.
Тактика хірургічного лікування при ізольованому ушкодженні дванадцятипалої кишки
17 - 19
Могилевец Э. В., Гарелик П. В., Дубровщик О. И.
Повышение эффективности первичного гемостаза при использовании зонда Сенгстакена − Блэкмора у пациентов с портальной гипертензией
10 - 19
Бучнєва О. В.
Захист центральних та периферичних органів у хірургії аорти
19 - 23
Кравцов А. В., Курбанов Т. А., Исаев Ю. И., Козин Ю. И.
Эффективность некротомии и проточного дренирования зоны ожога при субфасциальных поражениях
24 - 28
Кравец О. В.
Особенности жидкостного перераспределения при целенаправленном режиме инфузионной терапии у пациентов высокого хирургического риска в ургентной хирургии
29 - 32
Бойко В. В., Питык А. И., Бабынкин А. Б.
Первый опыт применения чрескожной механической тромбэктомии при острой ишемии нижних конечностей
14 - 17
Бойко В. В., Грома В. Г., Лыхман В. Н., Мирошниченко Д. А., Меркулов А. А.
Эндоскопические методы гемостаза при кровотечении из варикозно расширенных вен у больных портальной гипертензией
18 - 22
Бучнєва О. В.
Тактика захисту нервової системи та внутрішніх органів від ішемічних пошкоджень при оперативних втручаннях із приводу гострого аортального синдрому
22 - 26
Кравец О. В.
Анализ гемодинамического ответа при разных режимах инфузионной терапии у больных среднего хирургического риска при острой абдоминальной патологии
27 - 31
Бойко В. В., Шафер Я. В.
Досвід комплексного лікування пацієнтів із кардіохірургічною патологією після виконання серединної стернотомії
19 - 22
Замятин П. Н., Стецишин Р. В., Панченко Е. В., Чеверда В. М., Замятин Д. П.
Особенности хирургической тактики при сочетанных повреждениях живота и таза у пострадавших с политравмой
23 - 26
Габриелян А. В.
Влияние трансплантации стволовых клеток пуповинной крови у больных с дилятационной кардиомиопатией на развитие аритмий в отдаленном периоде
27 - 30
Кравцов А. В.
Лечение дермальных ожогов сочетанием местного применения синтетических раневых покрытий и лекарственных средств
31 - 35
Вовк В. А.
Послідовність проведення різних видів хирургічних втручань при гострому холангіті
36 - 38
Москаленко В. В., Тывончук А. С.
Сравнительный анализ влияния шунтирования по Ру и лапароскопического мини−шунтирования желудка на липидный обмен у больных с морбидным ожирением
39 - 42
Бойко В. В., Лихман В. М., Ткач С. В., Шевченко О. М., Меркулов А. О., Волченко І. В., Османов Р. Р.
Діагностика інфікованих форм панкреонекрозу
20 - 23
Грицай Ю. В.
Особенности лечения острых тромбозов глубоких вен нижних конечностей
24 - 29
Кравцов А. В., Цогоев А. А., Исаев Ю. И., Козин Ю. И., Курбанов Т. А.
Эффективность препарата на основе природных биополимеров "Хитозан−гента" при лечении поверхностных и глубоких ожогов
30 - 34
Діденко С. М., Бойко В. В., Іванова Ю. В., Гупало Ю. М., Швед О. Є., Шаповалов Д. Ю.
Результати хірургічного лікування хворих із ішемічною формою синдрому діабетичної стопи та ураженням артерій підколінно−гомілкового сегмента
20 - 23
Комарчук В. В., Комарчук Е. В.
Изменения постпрандиального кислотного кармана и его роль в развитии гастроэзофагеального рефлюкса у пациентов с осложненными формами язвенной болезни
24 - 28
Кравцов А. В.
Диагностика глубины ожогового поражения методом эластографии
29 - 32
Бойко В. В., Лихман В. М., Шевченко А. М., Меркулов А. О., Османов Р. Р.
Застосування малоінвазивних операцій у лікуванні хворих на колоректальний рак, ускладнений непрохідністю кишечника
16 - 19
Усенко А. Ю., Сидюк А. В., Климас А. С., Савенко Г. Ю.
Механический инвагинационный эзофагогастроанастомоз в профилактике послеоперационных осложнений у пациентов после резекции пищевода
19 - 22
Писклова Ю. В.
Современные аспекты диагностики и оперативного лечения экссудативных перикардитов
23 - 28
Кулікова Д. О.
Сучасний погляд на проблемні аспекти відкритої артеріальної протоки у дітей (огляд літератури)
29 - 34
Бойко В. В., Авдосьєв Ю. В., Сочнєва А. Л., Мазорчук М. С.
Вибір об'єму оперативного лікування у пацієнтів із захворюваннями гепатикохоледоху, ускладненими механічною жовтяницею
33 - 38
Тодуров І. М., Перехрестенко О. В., Калашніков О. О., Косюхно С. В., Плегуца О. І.
Прогнозування операційно−анестезіологічного ризику у баріатричній хірургії за шкалою P−POSSUM
39 - 42
Бойко В. В., Лыхман В. Н., Шевченко А. Н., Ткач С. В., Волченко И. В., Кулик И. А.
Профилактика парезов кишечника после операций на толстой кишке
43 - 46
Бойко В. В., Савві С. О., Королевська А. Ю., Жидецький В. В.
Особливості харчування хірургічних хворих із вираженою дисфагією
30 - 35
Бойко В. В., Лыхман В. Н., Меркулов А. А., Ткач С. В., Гуляева Д. Ю.
Cовременные подходы при лечении спонтанного разрыва пищевода
35 - 37
Тодуров І. М., Перехрестенко О. В., Калашніков О. О., Косюхно С. В., Плегуца О. І., Савенко Г. Ю.
Регресія маси тіла хворих на морбідне ожиріння після біліопанкреатичного шунтування у модифікації Hess − Marceau
31 - 34
Бойко В. В., Савві С. О., Грома В. Г., Битяк С. Ю.
Аналіз результатів лікування хворих з неспроможністю швів стравохідних анастомозів
35 - 38
Бойко В. В., Краснояружский А. Г., Крицак В. В.
Выбор фотосенсибилизатора и параметров светового излучения для проведения эндоскопической эндобронхиальной фотодинамической терапии
28 - 32
Бодрова А. Ю.
Гастростомія на шиї при езофагогастропластиці
32 - 36
Усенко О. Ю., Сидюк А. В., Клімас А. С.
Варіанти формування езофагогастроанастомозу в пацієнтів із захворюваннями стравоходу
29 - 33
Бойко В. В., Овчаренко О. В., Макаров В. В., Бодрова А. Ю., Черняєв М. С.
Застосування електрохірургічних зварювальних технологій для профілактики післямастектомічної лімфореї
34 - 38
Прасол В. А., Бежуашвили И. Г., Коновалова Е. А.
Выбор оперативной тактики повторных вмешательств после бедренно−подколенного шунтирования при поражении берцового сегмента
24 - 27
Аркатов А. В.
Хірургічна корекція вроджених девіацій статевого члена
28 - 32
Бойко В. В., Авдосьев Ю. В., Сочнева А. Л.
Опыт применения чрескожных чреспеченочных эндобилиарных вмешательств у больных с холедохолитиазом
16 - 19
Григорьева Т. Г., Щегельская Е. А., Маркелова Е. В., Олейник Г. А.
Влияние раневых покрытий и биополимерных гелей на рост и жизнеспособность фибробластов кожи человека in vitro
20 - 24
Решетняк О. М., Олейник А. Е.
Применение обогащенной тромбоцитами плазмы в комплексном лечении венозных трофических язв
24 - 28
Бойко В. В., Криворотько И. В., Чикин А. В.
Комбинированные операции при осложненных местнораспространенных опухолях органов малого таза
18 - 25
Османов Р. Р.
Методы обработки притоков под ультразвуковым контролем эндовенозной лазерной абляции варикозно измененных вен
26 - 30
Березка М. І., Літовченко А. В., Власенко В. Г.
Визначення клінічної ефективності застосування глибокої тунелізації при лікуванні хондромаляцій суглобового хряща колінного суглоба
31 - 34
Османов Р. Р.
Малоинвазивные методы в хирургическом лечении варикозной болезни вен нижних конечностей
30 - 34
Чикін А. В.
Хірургічне лікування пухлин малого таза з інвазією в судинні утворення
35 - 37
Луницын В. Г., Луницына Ю. В., Протопопова Т. А., Порсева Ю. Д.
Динамика репаративных процессов плоскостных кожных ран при применении мазей на основе пантоконцентрата
38 - 41
Бойко В. В., Краснояружський А. Г., Ткаченко В. В.
Діагностика і тактика лікування новоутворень середостіння
28 - 32
Лазирский В. А.
Формирование "искусственного желудка" после гастрэктомии
32 - 36
Лоскутов В. Н., Кузьмина И. Ю.
Эффективность лечения синдрома поликистозных яичников методом оперативной лапароскопии
9 - 12
Герасимов Г. М.
Хірургічна тактика і способи оперативного лікування ускладненого синдрому діабетичної стопи
13 - 15
Борисенко В. Б.
Способ формирования арефлюксного изоперистальтического холедохоеюнодуоденоанастомоза
32 - 34
Аллахвердиев В. А.
Динамика показателей цитокинового статуса больных с острым язвенным гастродуоденальным кровотечением при хирургическом лечении
35 - 39
Бойко В. В., Тимченко Н. В., Шевченко О. М., Лихман В. М., Клименко В. П.
Профілактика післяопераційного парезу й септичних ускладнень після операцій на товстій кишці
27 - 31
Авдосьєв Ю. В., Бойко В. В., Сухіна О. М.
Інтервенційна радіологія в діагностиці та лікуванні місцеворозповсюдженого раку органів малого тазу, ускладненого кровотечею
32 - 36
Бойко В. В., Мороз С. В., Лыхман В. Н.
Ранняя диагностика послеоперационных гнойных осложнений у больных раком прямой кишки
63 - 66
Писецкая М. Э.
Применение методов васкулярной эксклюзии печени при ее резекциях
67 - 71
Бойко В. В., Бабынкина И. Б.
Хирургическое лечение трофических язв при хронической венозной недостаточности: индивидуальный подход
72 - 75
Бойко В. В., Лазирский В. А., Савви С. А., Лыхман В. Н.
Использование илеоцекального сегмента кишечника на реконструктивном этапе после комбинированной гастрэктомии
38 - 45
Бойко В. В., Евтушенко Д. А., Невзоров В. П.
Ультраструктурные изменения органелл мезотелиальных клеток пациентов со спаечной болезнью брюшины
46 - 49
Щукин Д. В.
Контроль почечной артерии при удалении опухолевых тромбов из просвета нижней полой вены: варианты хирургической стратегии
61 - 64
Пасичный Д. А.
Совершенствование предварительной ишемической подготовки тканей к пластике сложносоставными лоскутами на конечностях
65 - 69
Сотников А. В.
Анаэробные неклостридиальные флегмоны таза: современный взгляд на проблемы хирургического лечения
41 - 46
Лазирский В. А.
Хирургическая тактика у больных с осложнениями местнораспространенного рака желудка
47 - 50
Пойда А. И., Мельник В. М.
Обоснование выполнения восстановительных и реконструктивно−восстановительных операций на толстой кишке
70 - 78
Щукин Д. В.
Актуальные вопросы техники венокавотромбэктомии при опухолях почек
78 - 83
Бойко В. В., Прасол В. А., Невзорова О. Ф., Невзоров В. П., Руденко Е. А.
Изменение ультраструктуры клеток крови в области их контакта с эндотелием при хронических заболеваниях вен нижних конечностей
84 - 88
Пасичный Д. А.
Хирургическая обработка длительно незаживающих ран методом крионекрэктомии
89 - 94
Бойко В. В., Лазирский В. А., Савви С. А., Лыхман В. Н.
Особенности лимфодиссекции при комбинированной гастрэктомии в хирургическом лечении местнораспространенного рака желудка
82 - 91
Пасичный Д. А.
Кожнофасциальные лоскуты голени с двойным осевым кровоснабжением для восстановления голеней и стоп
92 - 96
Фролов А. Ю.
Хирургическая тактика при лечении больных перфоративным раком желудка
97 - 100
Пасичный Д. А.
Кожнофасциальный лоскут заднемедиальной поверхности голени с двойным осевым кровоснабжением на дистальной ножке для пластики дефектов голеней и стоп
62 - 66
Симонец Е. Н., Макаров В. В., Токарев А. В.
Особенности изменений некоторых показателей гомеостаза у больных с острой эмпиемой плевры с учетом применения сверхвысокочастотного облучения
67 - 70
Пасичный Д. А.
Совершенствование хирургического лечения длительно не заживающих ран нижних конечностей на основе тканевого растяжения
54 - 58
Скорый Д. И.
Сравнительная морфофункциональная оценка различных способов диссекции печеночной паренхимы
58 - 64
Мельников В. В.
Прогностическая роль функции эндотелия при выборе метода холецистэктомии у работников угольной промышленности с патологией органов дыхания
64 - 67
Бойко В. В., Лазирский В. А., Савви С. А., Лыхман В. Н.
Комбинированная резекция желудка и толстой кишки в хирургическом лечении местнораспространенного рака желудка
72 - 76
Мельников В. В.
Выбор метода холецистэктомии у работников угольной промышленности с патологией органов дыхания
77 - 80
Бойко В. В., Лазирский В. А., Савви С. А., Лыхман В. Н.
Комбинированная резекция желудка и поджелудочной железы в хирургическом лечении местнораспространенного рака желудка.
68 - 73
Гаджиев Н. Дж., Сушков С. В., Климова Е. М., Дроздова Л. А.
Практическое значение сравнительного исследования малонового диальдегида в перитонеальном экссудате, сыворотке крови и моче у больных с распространенным перитонитом
74 - 78
Бойко В. В., Лазирский В. А.
Особенности неотложных хирургических вмешательств у больных с осложнениями местнораспространенного рака желудка
85 - 89
Алиев Э. А.
Лечение послеоперационной недостаточности анального сфинктера
90 - 94
Прасол В. А.
Катетер−управляемый тромболизис и хирургические методы в лечении острого илиофеморального флеботромбоза
35 - 39
Новиков Е. А.
Опыт хирургического лечения больных раком желудка с формированием пищеводных анастомозов
40 - 42
Прасол В. А., Невзорова О. Ф., Невзоров В. П., Троян В. И.
Ультраструктура клеток венозной стенки больных острым тромбозом
90 - 94
Бойко В. В., Иванова Ю. В., Бабич В. А.
Применение СВЧ−облучения при остром парапроктите
87 - 91
Лыхман В. Н.
Комплексное лечение гнойно−септических легочных осложнений в отдаленном периоде после тяжелой травмы груди
91 - 95
Кощий Е. Е.
Перевод открытой геморрагии в пульсирующую гематому при ранениях магистральных сосудов конечностей
95 - 99
Негря Е. В., Марухно Ю. И., Кебкало А. Б.
Первый опыт использования транспапиллярных вмешательств при патологии гепатопанкреатобилиарной зоны
99 - 100
Бойко В. В., Савви С. А., Далавурак В. П., Лыхман В. Н., Лазирский В. А.
Хирургическое лечение рака пищевода Сообщение IІ. Хирургическое лечение рака грудного и абдоминального отделов пищевода
70 - 79
Белозеров И. В.
Оценка эффективности подготовительного этапа перед оперативным вмешательством по поводу рака толстого кишечника, осложненного острым кишечным кровотечением
79 - 84
Лыхман В. Н.
Прогноз иммунологического дисбаланса и наличия аутоиммунного компонента у больных с травмой органов грудной клетки различной степени тяжести
85 - 89
Бойко В. В., Савви С. А., Далавурак В. П., Лыхман В. Н., Лазирский В. А.
Хирургическое лечение рака пищевода Сообщение I. Исторические аспекты и современное состояние проблемы хирургического лечения рака шейного отдела пищевода
52 - 62
Олейник Г. А.
Лейкоцитарные индексы в прогнозировании течения и исходов холодовой травмы
63 - 69
Краснояружский А. Г.
Анализ неврологического симптомокомплекса у больных с новообразованиями средостения, сопровождающимися компрессионным синдромом органов средостения
67 - 71
Бойко В. В., Шкурат А. Н.
Хирургическое лечение больных с рубцовыми стенозами трахеи
72 - 76
Бабаев К. Р.
Восстановление донорского ложа после несвободной кожной пластики дефектов мягких тканей конечностей
76 - 78
Бойко В. В., Краснояружский А. Г.
Новые подходы к предоперационной подготовке и борьбе с послеоперационными осложнениями у больных с компрессионным синдромом, обусловленным новообразованиями средостения
58 - 61
Султанова С. Г., Азимов Э. Х.
Оперативное лечение старых послеродовых разрывов промежности
62 - 64
Флорикян А. К.
Герминогенные опухоли средостения (тератодермоидные новообразования)
74 - 81
Сушков С. А., Павлов А. Г.
Ультразвуковая клиноортостатическая проба в оценке несостоятельности глубоких вен при варикозной болезни
81 - 84
Пасичный Д. А.
Дермотензия в лечении повреждений покровных тканей стопы и голени
85 - 90
Криворотько И. В.
Белковый обмен и роль нутритивной поддержки в формировании межкишечных анастомозов после резекций прямой кишки
59 - 63
Савви С. А., Невзорова О. В.
Клиническое значение ультраструктурных изменений тканей пищевода после его химического ожога
64 - 67
Пасичный Д. А.
Макрососудистые изменения в области полнослойной кожной раны в ответ на околораневую дерматензию и криотерапию
68 - 72
Бойко В. В., Криворотько И. В.
10−летний опыт применения комбинированных операций при местнораспространенном раке прямой кишки
50 - 57
Флорикян А. К.
Внутригрудные нехромаффинные параганглиомы
58 - 62
Велигоцкий Н. Н., Горбулич А. В., Бодрова А. Ю.
Острый панкреатит
63 - 69
Бойко В. В., Криворотько И. В.
Стратегия хирургического лечения местнораспространенных опухолей малого таза с применением эвисцераций Сообщение 3. Рак прямой кишки, матки, яичников, предстательной железы, тератоидные опухоли малого таза
64 - 74
Пасичный Д. А.
Криостимуляция околораневых и раневых тканей в лечении длительно не заживающих ран и язв конечностей
75 - 80
Бойко В. В., Криворотько И. В.
Стратегия хирургического лечения местнораспространенных опухолей малого таза с применением эвисцераций. Сообщение 2. Синдромы сдавления сосудистых образований, эмболизации, нагноения, поражения лимфатических сосудов и костей таза
59 - 64
Макаров В. В.
Опыт применения торакоскопических хирургических технологий у больных с острой эмпиемой плевры
64 - 66
Бойко В. В., Криворотько И. В.
Стратегия хирургического лечения местнораспространенных опухолей малого таза с применением эвисцераций. Сообщение1. Синдромы кишечной непроходимости, кровотечения и сдавления мочевых путей
76 - 82
Пасичный Д. А.
Технология адгезивного растяжения околораневых тканей и криовоздействий в хирургическом лечении пролежней
83 - 89
Макаров В. В.
Особенности изменений биохимических показателей крови у больных неспецифической эмпиемой плевры
90 - 92
Павлов А. А.
Перспективные направления терапевтической стратегии при синдроме острого повреждения желудка
93 - 94
Даценко Б. М., Борисенко В. Б., Зеев А. П.
Модификации арефлюксного холедохоеюноанастомоза с восстановлением пассажа желчи в двенадцатиперстную кишку
102 - 110
Павлов А. А.
Нерешенные вопросы диагностики и лечения синдрома острого повреждения желудка
111 - 113
Пасичный Д. А.
Технология адгезивного растяжения кожи и криообработки в лечении ран конечностей
71 - 76
Павлов А. А.
Патогенез мультиорганной дисфункции, сопровождающей синдром острого желудочно−кишечного кровотечения
77 - 80
Пасичный Д. А.
Ангиостимуляция околораневыми охлаждением и растяжением, ее влияние на плотность сосудов и применение в пластической хирургии
63 - 66
Павлов А. А.
Влияние общего обезболивания и интенсивной терапии на системную гемодинамику больных с острым желудочно−кишечным кровотечением
67 - 69
Велигоцкий Н. Н., Горбулич А. В.
Патофизиологические аспекты функциональных расстройств пищеводно−желудочного перехода
74 - 79
Куликовский В. Ф., Олейник Н. В.
Пути оптимизации хирургического лечения геморроидальной болезни на фоне синдрома опущения промежности и слизистой прямой кишки
80 - 82
Даценко Б. М., Кутепова Е. В., Захарчук А. П.
Особенности аллогерниопластики послеоперационных вентральных грыж в первично инфицированных тканях
76 - 81
Захараш М. П., Пойда А. И., Мельник В. М., Башар Ахмад
Профилактика постколэктомического синдрома после колэктомии и предельно низкой передней резекции прямой кишки
81 - 85
Сушков С. В.
Ультраструктурные изменения клеток слизистой оболочки желудка при множественных язвах желудка и двенадцатиперстной кишки
86 - 92
Пасичный Д. А.
Заживление ран методом криообработки и растяжения околораневых тканей: эксперимент, морфология, клиника
93 - 100
Воробьев Г. И., Шелыгин Ю. А., Фролов С. А., Сушков О. И.
Техника выполнения правосторонней гемиколэктомии с использованием лапароскопических технологий
70 - 76
Коплатадзе А. М., Проценко В. М., Болквадзе Э. Э., Егоркин М. А.
Опыт комплексного лечения анаэробного парапроктита
77 - 81
Велигоцкий Н. Н., Оклей Д. В.
Проблемы хирургического лечения хронического панкреатита
45 - 50
Даценко Б. М., Кириллов А. В., Подпоринов С. Д.
Хирургическая реабилитация больных с колостомами
51 - 54
Переверзев А. С.
Закрытые повреждения почки
72 - 79
Бойко В. В., Авдосьев Ю. В., Удербаев Н. Н., Саньков А. И., Османов Р. И.
Диагностика и лечение массивных повреждений печени с использованием ангиографических технологий
80 - 83
Антонюк О. С., Украинский В. В.
Клинико−биохимические параллели при внутрибрюшных абсцессах после операций на кишечнике
80 - 82
Удербаев Н. Н.
Этапные операции "damage control" при тяжелых повреждениях печени
83 - 86
Даценко Б. М., Шаповал С. Д., Кириллов А. В.
Критерии диагностики и прогноза хирургического сепсиса
84 - 90
Григорьева Т. Г., Тимченко Е. К.
Медицинская и социальная эффективность реабилитации больных с ожогами лица, шеи и их последствиями
91 - 96
Флорикян А. К., Бойко В. В., Криворучко И. А.
Преимущества полной срединной стернотомии, срединного стернолапаротомического и лапаро−стернотомического доступов при тяжелых повреждениях груди, живота и терминальных состояниях
91 - 95
Антонюк О. С.
Некоторые патофизиологические аспекты хирургического лечения гнойно−деструктивных поражений кишечника
96 - 98
Брискин Б. С., Демидов Д. А.
Эволюция энтеросорбции в лечении хирургического эндотоксикоза
86 - 88
Пеев Б. И., Довженко А. Н., Бурлаченко К. Р.
Бактериальная транслокация при острой кишечной непроходимости в зависимости от способов дренирования тонкой кишки
89 - 92
Повстяной Н. Е., Жернов А. А., Коваленко О. Н., Гузь О. А., Пономаренко А. Б.
Раннее хирургическое лечение в профилактике осложнений термической травмы предплечья и кисти
93 - 95
Флорикян А. К.
Некоторые особенности клиники опухолей и кист средостения
122 - 127
Флорикян А. К.
Некоторые актуальные и дискуссионные проблемы тяжелых травматических повреждений и пути их решения
77 - 85
Яковцов Е. П.
Малоинвазивные вмешательства в хирургическом лечении желчно−каменной болезни у пациентов пожилого и старческого возраста
86 - 89
Брискин Б. С., Эктов П. В., Титова Г. П., Клименко Ю. Ф.
Эволюция взглядов на строение и функцию замыкательного механизма холедоходуоденального соединения
95 - 99
Велигоцкий Н. Н., Горбулич А. В.
Модифицированные методы хирургической коррекции замыкательного механизма кардии
100 - 106
Бызов В. В., Сандомирский Б. П.
Возможности использования ксеноселезенки в клинической практике
107 - 110
Флорикян А. К.
Современные аспекты диагностики новообразований средостения
63 - 68
Белов С. Г., Тамм Т. И., Захарчук А. П.
Интраабдоминальные абсцессы − профилактика и лечение
69 - 71
Тимченко Е. К.
Оптимизация технологии хирургического лечения глубоких ожогов лица и шеи
72 - 78
Полторацкий В. Г.
Структура сочетанной черепно−мозговой травмы в зависимости от ее причины
107 - 110
Бойко В. В., Криворучко И. А., Соханева И. Л., Щербаков В. И., Костиков Ю. П.
Патофизиологические аспекты развития острого панкреатита после травмы поджелудочной железы
81 - 88
Пеев С. Б., Пеев Б. И.
Профилактика ишемических и реперфузионных повреждений кишечника у больных, оперированных на высоте профузного кровотечения язвенной этиологии
89 - 93
Попандопуло А. Г., Штутин А. А., Казаков Г. В.
Первый опыт применения эквивалента дермы в лечении трофических язв нижних конечностей
94 - 96
Повстяной Н. Е.
Состояние помощи больным с ожогами и их последствиями в Украине
97 - 101
Азолов В. В., Жегалов В. А., Пономарева Н. А.
Проблемы специализированной помощи обожженным в России и пути их решения
102 - 107
Флорикян А. К.
Взгляды на некоторые дискуссионные проблемы этиопатогенеза и классификации органоспецифических новообразований вилочковой железы
86 - 92
Стариков В. И., Айман Дарак, Возницин Б. Б.
Профилактика несостоятельности анастомоза при хирургическом лечении рака ободочной кишки
93 - 95
Тымчук С. Н.
Реконструктивно−восстановительные органообразующие операции при раке гортани IV стадии
96 - 98
Go on Top